ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รถราง

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รถราง-, *รถราง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถราง[N] tram, See also: trolley, Example: การเดินทางด้วยรถรางในฮ่องกงถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่แล่นตามรางด้วยกำลังไฟฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รถรางน. รถที่แล่นไปบนรางมีสาลี่ติดอยู่บนหลังคา ปลายมีลูกรอกแตะกับสายไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ขับเคลื่อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric railroads ; Street-railroadsรถรางไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Trolley busesรถราง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The metro car, a mass of mangled metal.ภายใต้ซากรถรางใต้ดินที่พังยับเยิน Pola X (1999)
Then somebody got a lucky shot off with this rocket launcher here... and took out the sled.แต่ก็มีใครไม่รู้ทำบ่อนแตก กระเจิงซะก่อน รถรางโดนลูกหลงพัง พวกผู้คุมเลยเดินหน้า The Chronicles of Riddick (2004)
- A tram's coming towards you. Get on it.- มีรถรางกำลังมุ่งหน้ามาทางคุณ ให้ขึ้นรถคันนั้น The Bourne Supremacy (2004)
- She's moving to the tram.- เธอกำลังไปที่รถราง The Bourne Supremacy (2004)
'Hub, she's getting on the tram.'(ถึงศูนย์ฯ จากเซอร์เวย์-2 เธอกำลังขึ้นรถรางThe Bourne Supremacy (2004)
- The tram.- เธอกำลังขึ้นรถราง The Bourne Supremacy (2004)
Bourne's on the tram.- บอร์นต้องอยู่บนรถราง The Bourne Supremacy (2004)
I have to go home.รถรางTae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
A Streetcar Named Desire Doctor Zhivagoชื่อของรถราง ดร.ชิวาโก Paris ei yeonin (2004)
Trolley, trolley, trolley! Aah! Look out!รถรางไฟฟ้า อ๊าก ระวัง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
After careful review of evidence retrieved at the scene, we have concluded this was a deliberate act of terrorism, and the President concurs with our assessment.-ยังดี,รถของเขายังอยู่นี่. -เขาใช้รถรางไฟฟ้า. -อะไรน่ะ? Deja Vu (2006)
There, you hear cars-tramway.ที่นั่น, ลูกจะได้ยินเสียงรถรางPan's Labyrinth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]
รถรางใต้ดิน[n. exp.] (rotrāng tāidin) EN: underground railway   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speeder[N] รถรางขนาดเล็ก
switchback[N] รถรางเด็กเล่นที่คดเคี้ยวไปมา, Syn. roller coaster
tram[N] รถราง
trolley car[N] รถรางไฟฟ้า
trolley line[N] รถรางไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
streetcar(สทรีท'คาร์) n. รถรางที่วิ่งตามถนน,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. trolley car or trolley bus
tram(แทรม) n. รถราง,รถไฟที่มีราง,รถรางเหมือง,รถกระเช้า. vt.,vi. ขนส่งด้วยรถดังกล่าว, See also: tramless adj., Syn. streetcar,tramway
tram carn. รถราง,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. tram
tram linen. เส้นทางเดินของรถราง,สายห้อยรถกระเช้า
tub(ทับ) n. อ่างอาบน้ำ,อ่าง,ถังไม้,ถัง,ปริมาณหนึ่งถัง,การอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ,รถขนแร่,รถราง vt. ใส่ไว้ในอ่างอาบน้ำ,อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ., See also: tubbable adj. tubber n. tublike adj., Syn. vessel,basin,sink,barrel
utility(ยูทิล'ลิที) n. ประโยชน์,ผลประโยชน์,การบริการสาธารณะ (เช่นรถเมล์ รถราง,รถไฟ,โทรศัพท์,ไฟฟ้า) ,ปัจจัยที่เป็นประโยชน์,หลักการของลัทธิผลประโยชน์, adj. สำหรับใช้สอย (มากกว่าสำหรับการประดับตกแต่งให้สวยงาม), See also: utilities n. หุ้นหรือหลักทรัพย์ของทรัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
motorman(n) คนขับรถประจำทาง,คนคุมเครื่องยนต์,คนขับรถราง
streetcar(n) รถราง
tram(n) รถราง,รถกระเช้า,รถขนแร่
tramway(n) รางรถราง
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tram (n ) รถราง (สำหรับคนอังกฤษ ส่วนคนอเมริกันใช้คำว่า streetcar)

German-Thai: Longdo Dictionary
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถราง
Station(n) |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top