ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รถรา

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รถรา-, *รถรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถรา[N] tram, See also: trolley, Example: การเดินทางด้วยรถรางในฮ่องกงถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่แล่นตามรางด้วยกำลังไฟฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รถราน. รถที่แล่นไปบนรางมีสาลี่ติดอยู่บนหลังคา ปลายมีลูกรอกแตะกับสายไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ขับเคลื่อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric railroads ; Street-railroadsรถรางไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Trolley busesรถรา[TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
And, Colonel, you drive a very expensive car for someone who lives on a colonel's pay.แล้วก็นะผู้พัน คุณขับรถราคาแพงมาก สำหรับคนที่มียศผู้พันน่ะ Clue (1985)
The metro car, a mass of mangled metal.ภายใต้ซากรถรางใต้ดินที่พังยับเยิน Pola X (1999)
Then somebody got a lucky shot off with this rocket launcher here... and took out the sled.แต่ก็มีใครไม่รู้ทำบ่อนแตก กระเจิงซะก่อน รถรางโดนลูกหลงพัง พวกผู้คุมเลยเดินหน้า The Chronicles of Riddick (2004)
- A tram's coming towards you. Get on it.- มีรถรางกำลังมุ่งหน้ามาทางคุณ ให้ขึ้นรถคันนั้น The Bourne Supremacy (2004)
- She's moving to the tram.- เธอกำลังไปที่รถราง The Bourne Supremacy (2004)
'Hub, she's getting on the tram.'(ถึงศูนย์ฯ จากเซอร์เวย์-2 เธอกำลังขึ้นรถราง) The Bourne Supremacy (2004)
- The tram.- เธอกำลังขึ้นรถราง The Bourne Supremacy (2004)
Bourne's on the tram.- บอร์นต้องอยู่บนรถราง The Bourne Supremacy (2004)
I have to go home.รถราง! Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
- Do you know how much that car costs?เธอรู้ไหมว่ารถราคาเท่าไหร่? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
A Streetcar Named Desire Doctor Zhivagoชื่อของรถราง ดร.ชิวาโก Paris ei yeonin (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถรา[n.] (rotrā) EN: cars ; motor vehicles ; traffic   
รถรา[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]
รถรางใต้ดิน[n. exp.] (rotrāng tāidin) EN: underground railway   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speeder[N] รถรางขนาดเล็ก
switchback[N] รถรางเด็กเล่นที่คดเคี้ยวไปมา, Syn. roller coaster
tram[N] รถรา
trolley car[N] รถรางไฟฟ้า
trolley line[N] รถรางไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
streetcar(สทรีท'คาร์) n. รถรางที่วิ่งตามถนน,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. trolley car or trolley bus
tram(แทรม) n. รถราง,รถไฟที่มีราง,รถรางเหมือง,รถกระเช้า. vt.,vi. ขนส่งด้วยรถดังกล่าว, See also: tramless adj., Syn. streetcar,tramway
tram carn. รถราง,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. tram
tram linen. เส้นทางเดินของรถราง,สายห้อยรถกระเช้า
tub(ทับ) n. อ่างอาบน้ำ,อ่าง,ถังไม้,ถัง,ปริมาณหนึ่งถัง,การอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ,รถขนแร่,รถราง vt. ใส่ไว้ในอ่างอาบน้ำ,อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ., See also: tubbable adj. tubber n. tublike adj., Syn. vessel,basin,sink,barrel
utility(ยูทิล'ลิที) n. ประโยชน์,ผลประโยชน์,การบริการสาธารณะ (เช่นรถเมล์ รถราง,รถไฟ,โทรศัพท์,ไฟฟ้า) ,ปัจจัยที่เป็นประโยชน์,หลักการของลัทธิผลประโยชน์, adj. สำหรับใช้สอย (มากกว่าสำหรับการประดับตกแต่งให้สวยงาม), See also: utilities n. หุ้นหรือหลักทรัพย์ของทรัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
motorman(n) คนขับรถประจำทาง,คนคุมเครื่องยนต์,คนขับรถรา
streetcar(n) รถรา
tram(n) รถราง,รถกระเช้า,รถขนแร่
tramway(n) รางรถรา
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tram (n ) รถราง (สำหรับคนอังกฤษ ส่วนคนอเมริกันใช้คำว่า streetcar)

German-Thai: Longdo Dictionary
Straßenbahn(n) |die, pl. Straßenbahnen| รถรา
Station(n) |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top