ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ย้ำ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย้ำ-, *ย้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้ำ[V] clinch, Example: การตอกตะปูในจุดนี้จะต้องตอกซ้ำๆ ย้ำลงไปหลายๆ ครั้ง, Thai definition: ทำซ้ำๆ เพื่อให้กระชับ หรือมั่นคง เป็นต้น
ย้ำ[V] repeat, See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert, Example: จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างบนนี้ ก็เพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของงานจิตเวชชุมชน, Thai definition: พูดซ้ำๆ เพื่อเน้น หรือเน้นให้เห็นความสำคัญ
ย้ำคิดย้ำทำ[V] think or do repeatedly, See also: think or do something again and again, Example: อาการมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายมาก ขี้น้อยใจ ย้ำคิดย้ำทำ ความจำหายไปบางช่วง เป็นอาการของคนชรา
ย้ำคิดย้ำทำ[V] think or do repeatedly, See also: think or do something again and again, Example: อาการมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายมาก ขี้น้อยใจ ย้ำคิดย้ำทำ ความจำหายไปบางช่วง เป็นอาการของคนชรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่ำก. เหยียบหนัก ๆ ซํ้า ๆ เช่น ย่ำโคลน ย่ำเลน, เดินในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
ย้ำ, ย้ำก. พูดหรือทำซํ้า ๆ (เพื่อเน้นให้แน่น ให้กระชับ ให้มั่นคง) เช่น พูดยํ้า ยํ้าหัวตะปู.
ย้ำ, ย้ำว. อาการที่กัดเบา ๆ เพียงให้บุบหรือเป็นรอยช้ำ เช่น หมากัดย้ำ แต่ไม่เข้า เคี้ยวพอย้ำ ๆ.
ย่ำกลองก. ตีกลองถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลา.
ย่ำขี้เทือกก. ย่ำดินโคลนพื้นนาที่จะตกกล้าให้อ่อนเหลว, ย่ำเทือก ก็เรียก.
ย่ำค่ำก. ตีกลอง ฆ้อง หรือระฆังถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาในเวลาค่ำ (ราว ๑๘ นาฬิกา).
ย่ำค่ำน. เวลาค่ำราว ๑๘ นาฬิกา.
ย่ำฆ้องก. ตีฆ้องถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลา.
ย่ำต๊อกก. เดินไปเรื่อย ๆ เพราะไม่มีรถหรือค่ารถเป็นต้น เช่น เงินหมดกระเป๋าเลยต้องเดินย่ำต๊อกกลับบ้าน.
ย่ำยามก. ตีกลอง ฆ้อง หรือระฆังถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม, ถ้ากระทำในเวลาเช้า เรียกว่า ย่ำรุ่ง (ราว ๖ นาฬิกา), ถ้ากระทำในเวลาค่ำ เรียกว่า ย่ำค่ำ (ราว ๑๘ นาฬิกา).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Repeat.ย้ำ The Front Line (2011)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
When that rope starts to pull tight you can feel the devil bite your ass!อีตอนที่เชือกเริ่มรัดแน่น นายรู้สึกได้เลยว่าปิศาจมันขย้ำตูดอยู่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He took a piece out of Albert's arm.มันขย้ำแขน อัลเบิรต์ ออกเป็นชิ้นๆ. Suspiria (1977)
I want everybody present. Everybody, lady, including dr.ผมอยากให้ทุกคนพรีเซนต์งาน ขอย้ำว่าทุกคน Day of the Dead (1985)
We could be in real trouble. You'd better watch yourself... I mean, physically watch yourself.เราเดือดร้อนแน่ๆ คุณต้องระวังตัว ขอย้ำว่าต้องระวังมากๆ Day of the Dead (1985)
I repeat, do not let him through!ย้ำอีกครั้ง อย่าให้เขาผ่านไปได้! Akira (1988)
It reminds us of all that once was good, and it could be again.มันย้ำเตือนเราว่า มันเคยเป็นสิ่งที่ดี และมันสามารถเป็นได้อีกครั้ง Field of Dreams (1989)
Just get it up. We'll reinforce it later.รีบตอกให้เสร็จ เดี๋ยวค่อยตอกย้ำอีกที Night of the Living Dead (1990)
Repeating this advisory from the Office of Emergency Preparedness.'ย้ำ นี่คือคำเตือนจาก ศูนย์เตรียมการฉุกเฉิน' Night of the Living Dead (1990)
- We'll throw the bastard to the lions.โยนไอเวรนี่ให้สิงโตขย้ำ อย่า Goodfellas (1990)
Well, I bet you already know, don't you?ขอย้ำอีกครั้งนะ The Lawnmower Man (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่ำ[v.] (yam ) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over   FR: piétiner ; fouler
ย่ำ[v.] (yam ) EN: beat ; strike ; knock   FR: battre
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures
ย้ำคิดย้ำทำ[v. exp.] (yam khit yam tham) EN: think or do repeatedly ; think or do something again and again   
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand   FR: réaffirmer sa position
ย้ำทรรศนะ[v. exp.] (yam thatsana) EN: reassert one's views   
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning   FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast up[PHRV] เตือนให้ระลึกถึง (สิ่งที่ไม่น่านึกถึง), See also: ย้ำเตือน, Syn. fling up, sling up, throw up
harp on[VT] พูดซ้ำซาก, See also: ย้ำ, Syn. nag, repeat
iterative[ADJ] ซ้ำ, See also: ย้ำ, Syn. repetitious
underline[VT] เน้นความสำคัญ, See also: ย้ำ, เน้น, Syn. emphasize, stress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
expletory(เอคซฺ'พลีทอรี่) adj. เป็นการเสริม,เป็นการย้ำ.
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
iterance(อิท'เทเรินซฺ) n. การซ้ำ,การย้ำ
iterancy(อิท'เทอเรินซี) n. การซ้ำ,การย้ำ
iterant(อิท'เทอเรินทฺ) adj. ซึ่งเป็นการย้ำ,ซ้ำ,ย้ำ, Syn. repeating
iterate(อิท'ทะเรท) vt. กล่าวซ้ำ,กล่าวย้ำ,ทำซ้ำ,ย้ำ., See also: iteration n., Syn. reiterate
iterative(อิท'ทะเรทิฟว) adj. ซ้ำ,ย้ำ,กล่าวซ้ำ., See also: iterativeness n.
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist

English-Thai: Nontri Dictionary
clench(vt) กำแน่น,บีบแน่น,ย้ำ,กอดรัด
emphasis(n) การย้ำ,การเน้น,การให้น้ำหนัก,ความสำคัญ,ความหนักแน่น
emphasize(vt) ย้ำ,เน้น,ให้น้ำหนัก,ให้ความสำคัญ
emphatic(adj) ซึ่งย้ำ,ซึ่งเน้น,สำคัญ,หนักแน่น,เด่นชัด
inculcate(vt) อบรม,พร่ำสอน,จ้ำจี้จ้ำไช,ย้ำ
iterate(vt) ย้ำ,กล่าวซ้ำ
iteration(n) การทวน,การย้ำ,การกล่าวซ้ำ
maul(vt) ทุบตี,ขย้ำ,ทำลาย,ตะครุบ,ทำให้เสียโฉม
recapitulation(n) การสรุปความ,การบรรยาสรุป,เรื่องย่อ,การกล่าวซ้ำ,การย้ำ
reiterate(vt) กล่าวซ้ำ,ย้ำ,ทำซ้ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
betonenย้ำ, เน้น
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top