ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ย้อง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย้อง-, *ย้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อง[ADJ] beautiful, See also: lovely, pretty, cute, attractive, graceful, good-looking, comely, fair, handsome, exquisit, Syn. งาม, สวย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย้องว. งาม, สวย.
ย่อง ๑ก. เดินอย่างใช้ปลายเท้าจดลงเบา ๆ.
ย่อง ๒ว. ที่ลอยเหนือขึ้นมา เช่น แกงมันย่อง, มีเงางาม เช่น ขัดพื้นเป็นมันย่อง.
ย่องกริบก. เดินเข้าไปอย่างเงียบกริบ.
ย่องเบาก. อาการที่ย่องเข้าไปลักสิ่งของของเขาเพื่อไม่ให้เจ้าของรู้ตัว.
ย่องเหง็ดน. จ้องหน่อง.
ย่องแย่งว. ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด), กระย่องกระแย่ง ก็ว่า.
น่องแน่ง ๒ย่องแย่ง (ปรัดเล).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But looking back on what's been wasted...แต่เมื่อมองย้องถึงสิ่งที่สูญเสียไป... Seven Psychopaths (2012)
The king did not know that his brother was still alive.กษัตริย์ยังไม่ทราบ ว่าย้องชายของพระองค์ยังมีชีวิต A King's Ransom (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly   FR: marcher sur la pointe des pieds
ย่องกริบ[v.] (yǿngkrip) EN: tiptoe   
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top