ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ย่ำเท้า

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย่ำเท้า-, *ย่ำเท้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำเท้า[V] drag the feet, Syn. อยู่กับที่, ไม่พัฒนา, ไม่ก้าวหน้า, Example: การพัฒนาประเทศนั้นเราจะมัวย่ำเท้าอยู่ไม่ได้
ย่ำเท้า[V] tramp, See also: trample, tread, walk, go on foot, mark time, Syn. เดิน, ย่ำ, Example: เสียงกระดานลั่นกร๊อบในทุกครั้งที่ย่ำเท้าลงไป, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ, ถ้าเหยียบในลักษณะเช่นนั้นอยู่กับที่ เรียกว่า ย่ำเท้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่ำเท้าก. เหยียบหนัก ๆ ซ้ำ ๆ อยู่กับที่.
ย่ำเท้าอยู่กับที่, ย่ำอยู่กับท่ี่ก. ไม่ก้าวหน้า, ไม่รุดหน้า, เช่น ทำงานมาหลายปีแล้ว ยังย่ำเท้าอยู่กับที่ ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเสียที.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You do not set the pace by redecorating.นี่คืออเมริกา คุณต้องไม่ย่ำเท้าอยู่กับที่ Mannequin (1987)
The starving walkers suffer.ผู้ย่ำเท้าอย่างหิวโหย ต้องทนทุกข์ March of the Penguins (2005)
Stomping around the solomons with us?ถ้านายยังคงย่ำเท้าไปมาแถวเกาะโซโลมอน.. กับเราอย่างงี้ Melbourne (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top