Search result for

ย่ำ

(67 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย่ำ-, *ย่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำ[V] tread, See also: tramp, trample, crush, squash, walk over, Syn. ย่ำเท้า, Example: เราขึ้นรถ ลุยน้ำ ลงเรือ และเดินเท้าลุยน้ำย่ำไปตามถนนใหญ่, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ
ย่ำ[V] beat, Syn. ย่ำยาม, Example: พอเวลาค่ำ เขาก็ย่ำฆ้อง, Thai definition: ตีกลองหรือฆ้องถี่ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม
ย่ำยี[V] ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
ย่ำค่ำ[N] dusk, See also: six o'clock in the evening, nightfall, toward evening, Syn. พลบค่ำ, ยามค่ำ, เวลาเย็น, สนธนา, Ant. เช้าตรู่, เช้ามืด, ย่ำรุ่ง, Example: สหรัฐทิ้งระเบิดที่เมืองใกล้พรมแดนอิรักเมื่อย่ำค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ย่ำรุ่ง[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, morning, daylight, sun-up, morn, Syn. รุ่งอรุณ, อรุณรุ่ง, เช้าตรู่, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, อรุณ, Ant. ย่ำค่ำ, Example: กว่าเสียงระเบิดลูกสุดท้ายจะจางหายก็ย่ำรุ่งพอดี, Thai definition: เวลาประมาณ 2 นาฬิกา
ย่ำเท้า[V] drag the feet, Syn. อยู่กับที่, ไม่พัฒนา, ไม่ก้าวหน้า, Example: การพัฒนาประเทศนั้นเราจะมัวย่ำเท้าอยู่ไม่ได้
ย่ำเท้า[V] tramp, See also: trample, tread, walk, go on foot, mark time, Syn. เดิน, ย่ำ, Example: เสียงกระดานลั่นกร๊อบในทุกครั้งที่ย่ำเท้าลงไป, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ, ถ้าเหยียบในลักษณะเช่นนั้นอยู่กับที่ เรียกว่า ย่ำเท้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่ำก. เหยียบหนัก ๆ ซํ้า ๆ เช่น ย่ำโคลน ย่ำเลน, เดินในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
ย้ำ, ย้ำ ๆก. พูดหรือทำซํ้า ๆ (เพื่อเน้นให้แน่น ให้กระชับ ให้มั่นคง) เช่น พูดยํ้า ยํ้าหัวตะปู.
ย้ำ, ย้ำ ๆว. อาการที่กัดเบา ๆ เพียงให้บุบหรือเป็นรอยช้ำ เช่น หมากัดย้ำ แต่ไม่เข้า เคี้ยวพอย้ำ ๆ.
ย่ำกลองก. ตีกลองถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลา.
ย่ำขี้เทือกก. ย่ำดินโคลนพื้นนาที่จะตกกล้าให้อ่อนเหลว, ย่ำเทือก ก็เรียก.
ย่ำค่ำก. ตีกลอง ฆ้อง หรือระฆังถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาในเวลาค่ำ (ราว ๑๘ นาฬิกา).
ย่ำค่ำน. เวลาค่ำราว ๑๘ นาฬิกา.
ย่ำฆ้องก. ตีฆ้องถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลา.
ย่ำต๊อกก. เดินไปเรื่อย ๆ เพราะไม่มีรถหรือค่ารถเป็นต้น เช่น เงินหมดกระเป๋าเลยต้องเดินย่ำต๊อกกลับบ้าน.
ย่ำยามก. ตีกลอง ฆ้อง หรือระฆังถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม, ถ้ากระทำในเวลาเช้า เรียกว่า ย่ำรุ่ง (ราว ๖ นาฬิกา), ถ้ากระทำในเวลาค่ำ เรียกว่า ย่ำค่ำ (ราว ๑๘ นาฬิกา).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The last time new haven was invaded was in 1779.ครั้งสุดท้ายคือการบุกรุกย่ำยีที่เกิดขึ้นในปี1779 New Haven Can Wait (2008)
{\pos(194,215)}but I didn't want to tread on your turf.แต่ฉันไม่อยากเหยียบย่ำ เหมือนนิสัยอันธพาลของคุณ Dying Changes Everything (2008)
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี Ambush (2008)
He's in a very poor health. He was taken to the hospital.เขาสุขภาพย่ำแย่ เขาถูกนำส่งโรงพยาบาล The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And then there was the train wreck of a relationship that I was in.มันมีเรื่องของความสัมพันธ์ของฉัน ที่อยู่ในสภาวะย่ำแย่น่ะ The Lazarus Project (2008)
Insanity is being shit on, beat down, coasting through life in a miserable existence when you have a caged lion locked inside and a key to release it.นายเสียสติที่ยอมโดนดูถูก เหยียบย่ำ เรื่อยเปื่อยกับชีวิตน่าสมเพช ทั้งที่มีสิงห์ร้ายแฝงอยู่ในร่าง Wanted (2008)
Wasn't long after you left that the Telmarines invaded.หลังจากที่พวกมันมาไม่นาน, พวกเทลมารีอัสเหยียบย่ำทุกอย่าง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
... wegetcaughtupinanothercivil quagmire halfway around the world.เราจะติดอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ ห่างจากนี้ไปครึ่งโลก 24: Redemption (2008)
In these vast foodlots, trampled by millions of cattle, not a blade of grass grows.ในสวนเนื้ออันกว้างใหญ่นี้ วัวนับล้านเดินย่ำไปมา โดยไม่มีแม้แต่หญ้าสักต้น Home (2009)
Some of them want to get used by youบางคนก็อยากโดนย่ำผ่าน.. Gamer (2009)
The healthcare system is collapsing.การสาธารณสุขกำลังย่ำแย่มากเลยนะ.. Gamer (2009)
I guess we're destined to repeat our parents' mistakes.ผมเดาว่าเรากำลังถลำลึกและย่ำรอยผิดพลาดเดิมๆของพ่อแม่เรา Chapter Ten '1961' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่ำ[v.] (yam ) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over   FR: piétiner ; fouler
ย่ำ[v.] (yam ) EN: beat ; strike ; knock   FR: battre
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures
ย้ำคิดย้ำทำ[v. exp.] (yam khit yam tham) EN: think or do repeatedly ; think or do something again and again   
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand   FR: réaffirmer sa position
ย้ำทรรศนะ[v. exp.] (yam thatsana) EN: reassert one's views   
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning   FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crush down[PHRV] เหยียบ, See also: ย่ำ, Ant. crush up
plod along/on[PHRV] ย่ำไปตาม
slop[VI] ย่ำโคลน, See also: ลุยโคลน, เดินลุยโคลน
stamp out[PHRV] ย่ำจังหวะ
step on[PHRV] เหยียบบน, See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ, Syn. stamp on, trample on, walk on, walk over
step upon[PHRV] เหยียบบน, See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ, Syn. stamp on, trample on, walk on, walk over
tread[VI] ย่ำ
tread[VT] เหยียบ, See also: ย่ำ
wade in[PHRV] ย่ำน้ำ, See also: ลุยน้ำ, เดินลุย
wade through[PHRV] ลุยผ่าน, See also: ย่ำผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
jog(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (การ) ชนเบา ๆ ,กระทุ้งเบา ๆ ,ผลักเบา ๆ ,เขย่าเบา ๆ ,ทำให้ทำงาน,โดยการกระทุ้งเบา ๆ ,กระตุ้น,เตือน,กระทุ้งให้ม้าวิ่งเหยาะ ๆ vt. เดินเหยาะ,ย่าง,เดินเอื่อย ๆ ,ย่ำต๊อก,เดินเนิบ ๆ ,วิ่งเหยาะย่าง (ม้า) . -S.jar,shake
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
poach(โพช) vi.,vt. ลุกล้ำ,ล้ำ,ขโมยจับสัตว์ในที่ดินของคนอื่น,ล่าสัตว์หรือจับปลาอย่างผิดกฎหมาย,ถูกย่ำเป็นเลนหรือเป็นหลุม,ชิงตีลูก,แย่ง,แหย่, Syn. trespass
re-tread(รีเทรด') vt.,vi. เหยียบย่ำอีก,ย่ำอีก,ย่ำกลับ,เดินกลับ,เดินบนเส้นทางเดิม
sacrilegious(แซคระลิจ'เจิส) adj. มีความผิดฐานล่วงเกินเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
snowshoe(สโน'ชู) n.รองเท้าย่ำหิมะ. vi. ย่ำหิมะด้วยรองเท้าดังกล่าว., See also: snow shoer,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
foot(vi) เดินเท้า,ย่ำ,เต้นรำ
invade(vt) บุกรุก,ย่ำยี,ร้าวราน
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน
knell(vi) รัว,ย่ำ,เคาะ(ระฆัง)
overrun(vt) เต็มไปด้วย,ขึ้นหน้า,แซง,แผ่,ย่ำยี
plod(vi) เดินย่ำ,เพียร,พยายาม,อุตสาหะ
plodder(n) คนเดินย่ำ
tramp(n) การเดินย่ำ,คนจรจัด,หญิงสำส่อน
tramp(vi) เดินย่ำ,เดินเท้า,เดินเที่ยว,พเนจร,กระทืบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top