ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยูง

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยูง-, *ยูง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยูงน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Pavo muticus Linn. ในวงศ์ Phasianidae หงอนขนบนหัวเป็นกระจุก หนังข้างแก้มสีเหลือง ขนส่วนคอ หลัง ตลอดถึงปลายหางสีเขียว ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีขนคลุมโคนขนหางด้านบนยื่นยาวและมีแวว เพื่อใช้รำแพนให้ตัวเมียสนใจ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ปรกติใกล้ลำธารที่มีหาดทราย มักร้องตอนเช้าหรือพลบคํ่า ทำรังแบบง่าย ๆ ตามพื้นดิน กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก ในประเทศไทยมี ๒ ชนิดย่อย คือ ยูงใต้ (P.m. muticus Linn.) และยูงเหนือ (P.m. imperator Delacour), ยูงไทย ก็เรียก.
ยูงน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง, ยางยูง ก็เรียก.
ยูงฟ้อนหางน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือทั้งสองตั้งวง แขนตึงส่งไปด้านหลัง เอียงศีรษะข้างใดก็ได้.
ยูงอินเดียน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Pavo cristatus Linn. ในวงศ์ Phasianidae ลักษณะทั่วไปคล้ายนกยูงไทย แต่หงอนขนบนหัวแผ่เป็นรูปพัด หนังข้างแก้มสีขาว ขนส่วนคอและอกด้านบนสีน้ำเงิน กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก เป็นนกที่นำเข้ามาในประเทศไทย มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย.
ยูงไทยดู ยูง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody thereมองไปที่เขาทำงานปะถุงเท้า ในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีใครอยูง Yellow Submarine (1968)
Purple peacocks, he's got fifty-three! -Fabulous, Harry, I love the feathers!นกยูงสีม่วง เขามีกว่า 53 ตัว เหลือเชื่อ จริงๆ ข้าชอบขนนกจัง Aladdin (1992)
Got a big-ass peacock right here.ก้นใหญ่เหมือนยูงรำแพนเลย Heat (1995)
A little attention from me and she's all poofed up like a peacock.แค่ฉันทำท่าว่าสนเธอ เธอก็เดินรำแพนอย่างกับนกยูง The Perfect Man (2005)
It's the guy peacock who poofs up.นกยูงตัวผู้ถึงจะรำแพน The Perfect Man (2005)
Which of the painted peacocks is our Mr Bingley?พ่อนกยูงแสนสง่าคนไหน คือคุณบิงลี่ย์ Pride & Prejudice (2005)
Young-joo wants to breakup.ยูง จู ต้องการเลิก Sad Movie (2005)
His Majesty went to Young Woo Won?ฝ่าบาเสด็จไปยูง วู วอน? Lee San, Wind of the Palace (2007)
- Did you just say Young Woo Won?ท่านเพิ่งพูดว่า ยูง วู วอนรึ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
He left for Young Woo Won at the Hour of the Hare (5-7am).พระองค์ออกไปยูง วู วอนตอนยามกระต่าย (05.00-07.00) พะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Your Majesty, you want to move Young Woo Won to another site?ฝ่าบาท พระองค์ต้องการย้าย ยูง วู วอนไปที่อื่นรึพะยะค่ะ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
There has been previous reports from the Ministry of Rites regarding the bad location of Young Woo Won.มีรายงานก่อนหน้านี้ จากกรมพิธีการ แสดงว่ายูง วู วอนมีที่ตั้งไม่ดี Lee San, Wind of the Palace (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยูง[n.] (yūng) EN: peafowl   FR: paon [m]
ยูง[n.] (yūng) EN: Dipterocarpus grandiflorus ; apitong   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flame-treen. ต้นหางนกยูง
jung(ยูง) n. Carl Gustav (คาร์ลกูล'ทาฟ) .นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ชาวสวิส, See also: Jungian
ocellus(โอเซล'ลัส) n. ตาของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง,ประกอบด้วยเรตินา-รงควัตถุและเส้นใยประสาท,จุดที่คล้ายตา (เช่นบนหางนกยูง) pl. ocelli
pavonineadj. เกี่ยวกับนกยูง
peachick(พี'ชิค) n. ลูกนกยูง
peacock(พี'คอค) n. นกยูง,คนหยิ่ง
peafowl(พี'เฟาล) n. นกยูง (ตัวผู้หรือตัวเมีย)
peahen(พี'เฮน) n. นกยูงตัวเมีส
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)

English-Thai: Nontri Dictionary
peacock(n) นกยูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top