ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุ้งข้าว

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุ้งข้าว-, *ยุ้งข้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ้งข้าว[N] barn, See also: granary, Syn. ยุ้ง, Example: เรือนไทยในภาคอีสานแต่ละหลังจะมียุ้งข้าวของตนเองห่างจากตัวเรือนประมาณ 1-4 เมตร, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I came through the orchard, over the barn.ฉันเดินผ่านสวนผลไม้กว่ายุ้งข้าว The Birdcage (1996)
Forget this stinking barn.ลืมยุ้งข้าวเหม็นนี้ Princess Mononoke (1997)
And there's a big old barn out there...แล้วยังมียุ้งข้าวขนาดใหญ่อยู่ข้างนอกนั่น... The Notebook (2004)
Got a crop house, a little boat. Said I could use it whenever I want.มียุ้งข้าว เรือเล็กๆ เขาบอกว่าผมจะใช้มันเมื่อไหร่ก็ได้นะ Brokeback Mountain (2005)
You grow up in a barn?ลูกโตมาในยุ้งข้าวหรือไง Four Brothers (2005)
Lana, before the meteor shower, you came by the barn.ลาน่า, ก่อนที่อุกกาบาตตก,.. ที่ยุ้งข้าว Arrival (2005)
Can you see the silo?นายเห็นยุ้งข้าวมั๊ย? Map 1213 (2006)
He told me he burnt down your barn.มันบอกว่ามันเผายุ้งข้าวนาย 3:10 to Yuma (2007)
You got to bug out on my go behind that barn.คุณต้องย้ายตำแหน่งไปที่ยุ้งข้าว หลังผมให้สัญญาณ Shooter (2007)
A small remodelled barn, or a carriage house.ยุ้งข้าว remodeled ขนาดเล็กหรือรถบ้าน Revolutionary Road (2008)
- I think there's a naked man in the barn.- ฉันคิดว่ามีผู้ชายเปลือยกายอยู่ในยุ้งข้าว X-Men Origins: Wolverine (2009)
Him and Jimmy's guys were the only ones not in that barn.เขาและจิมมี่สองคนเท่านั้น ที่ไม่ได้อยู่ในยุ้งข้าวด้วย Fírinne (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barn(บาร์น) n. ยุ้งข้าว
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว
granary(เกร'นะรี,แกรน'นะริ) n. ยุ้งข้าว,ฉางข้าว,บริเวณที่ผลิตข้าวได้มากมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
barn(n) ยุ้งข้าว,ยุ้งฉาง,โรงนา
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top