ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุบตัว

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุบตัว-, *ยุบตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุบตัว[V] subside, See also: cave in, sink, Syn. ยุบ, Ant. พองตัว, ขยายตัว, Example: ดอยอ่างขางเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรง แล้วยุบตัวกลายเป็นหลุม, Thai definition: ทรุดลง, ยอบลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is clearly a proton collapse.นี่เป็นการยุบตัวของโปรตอนอย่างชัดเจน Akira (1988)
If it doesn't close, it constricts the lungs and compresses the organs.จะทำให้ปอดยุบตัว มากดอวัยวะอื่น Just Like Heaven (2005)
He has a depressed skull fracture.กระโหลกของเขาแตกและยุบตัวลง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
It will slowly collapse, making it very difficult to breathe.ของปอดขวาเขา. มันจะค่อยๆ ยุบตัวลง ทำให้หายใจติดขัด จนหยุดหายใจ Cowboys and Indians (2009)
So it's reasonable to assume that the bodies were tossed down the shaft before the gravel was dumped.นั่นมีเหตุผลให้สรุปได้ว่า ศพพวกนี้ถูกกระแทก ด้วยแกนหมุน ก่อนที่หินกรวดจะยุบตัวมาทับ Harbingers in a Fountain (2009)
Road collapsed about 4:00 am. Broken water main.ถนนยุบตัวตอนประมาณตี 4 ท่อน้ำใหญ่แตก The Dwarf in the Dirt (2009)
The shaft goes about another 100 feet and collapses in.ทางเดินอีก 100 ฟุตข้างหน้ายุบตัว Into the Woods (2010)
Where are you going?เชลดอน โลกของฉันยุบตัวลง The Isolation Permutation (2011)
In between, we have a hallway, but the hallway's constantly shifting, twisting, collapsing upon itself.และระหว่างนั้น เรามีทางเดินอยู่ แต่ทางเดินนั้นขยับตัวไปเรื่อยๆ บิดเบี้ยว กำลังยุบตัว ของมันเอง Family of Rogues (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุบตัว[v.] (yup tūa) EN: subside ; cave in ; sink   

English-Thai: Longdo Dictionary
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top