ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุงลาย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุงลาย-, *ยุงลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุงลาย[N] common house mosquito, Example: แหล่งวางไข่ของยุงลายได้แก่น้ำสะอาดที่อยู่นิ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ยุงชนิดหนึ่งที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aedesยุงลาย [TU Subject Heading]
Aedes Egyptiยุงลาย [การแพทย์]
Mansoniaยุงลายเสือ, ยุงแมนโซเนีย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุงลาย[n. exp.] (yung lāi) EN: common house mosquito   FR: moustique commun [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top