ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุคมืด

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุคมืด-, *ยุคมืด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุคมืด[N] dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุคมืดน. ช่วงแรกของสมัยกลางในประวัติศาสตร์ยุโรป ประมาณ ๖๐๐ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๕๐-๑๖๕๐ เป็นยุคที่ประชาชนมีแต่ความมืดมนหมดหวังในชีวิต เพราะถูกพวกตาดมองโกลทำลายล้าง และไม่มีความเจริญทางสติปัญญาเพราะศาสนาไม่เปิดโอกาสให้คิดอย่างเสรี, โดยปริยายหมายถึงยุคที่ประชาชนหมดหวังในชีวิต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dark Agesยุคมืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sauron needs only this Ring to cover all the lands in a second darkness.ซอรอนต้องการแหวนวงนี้ เพื่อครอบงำทุกดินแดนสู่ยุคมืดอีกครั้ง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We have not had dealings with the Dwarves since the Dark Days.พวกเราไม่ได้มีสัมพันธไมตรีกับเหล่าคนแคระตั้งแต่ยุคมืดมาแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It was dark times, Harry.มันมียุคมืด แฮร์รี่ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
"There was a medieval warming period, after all.""มียุคมืดที่เป็นช่วงที่ร้อนอยู่ช่วงนึง ก็เท่านั้น" An Inconvenient Truth (2006)
We're talking medieval, dark ages!เรากำลังพูดถึงยุคมืด The Magnificent Seven (2007)
Everything else, welcome to the Dark Ages, and bring your checkbook.ยุคมืดยินดีต้อนรับ รูดบัตรไม่ได้นะคะ The Mist (2007)
Or you end up in the Dark Ages?ไม่ต้องติดอยู่ในยุคมืดกันหรือ Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
I understand. It was much like the dark ages.ผมทราบดี แต่นี่มันเหมือนยุคมืดมากเลยนะ Beethoven Virus (2008)
Well, I'm not going to let her keep this parish in the dark ages!งั้น ผมจะไม่ยอมให้หล่อนทำโบสถ์นี้เข้าสู่ยุคมืด Doubt (2008)
No,no,no,no,that's the dark ages.ไม่.. ไม่.. ไม่ นั่นมันเป็นยุคมืด Bad Seed (2009)
During the dark ages when a vampire's actionsในยุคมืด เมื่อการกระทำของแวมไพร์... You're Undead to Me (2009)
But, of course, I take no joy in this dark time.แต่, แน่นอนว่า, ฉันไม่มี ความสุขในยุคมืดแบบนี้ I Smell a Rat (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุคมืด[n. exp.] (yuk meūt) EN: dark age ; Dark Ages   FR: époque sombre [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top