ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุคทอง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุคทอง-, *ยุคทอง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุคทองน. ช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรือง เช่น สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีไทยยุคหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A masterpiece of the Golden Age. And if she will give us the pleasure...ผลงานชิ้นเอกในยุคทอง และเมื่อได้ยลโฉมผมก็จะเริ่ม... The Red Violin (1998)
A masterpiece of the Golden Age. If she will give us the pleasure.ผลงานชิ้นเอกในยุคทอง จะมาให้ท่านได้ชื่นชม The Red Violin (1998)
...a masterpiece of the Golden Age. If she would give us the pleasure.ผลงานชิ้นเอกในยุคทอง และเมื่อได้ยลโฉม... The Red Violin (1998)
- A masterpiece of the Golden Age.-ผลงานชิ้นเอกในยุคทอง The Red Violin (1998)
So you have that history and we shouldn't be misled by it it's not as if these were the halcyon days when all corporations served the public trust but there's a lot to learn from that.เอาล่ะ ประวัติศาสตร์เป็นแบบนั้นก็จริง แต่เราไม่ควรเข้าใจไขว้เขว อย่าคิดว่าสมัยก่อนเป็นยุคทองอันแสนสุข The Corporation (2003)
We live in a golden age, Fogg.เราอยู่ในยุคทอง ฟ็อกก์ Around the World in 80 Days (2004)
As a youngster, I read a lot of science fiction, which opened my mind to the possibility of life on other worlds.แต่วันนี้เราอยู่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา การทางวิทยาศาสตร์ ยุคทองของเทคโนโลยี Are We Alone? (2010)
It's from your Golden Age. There are seven of those swords.จากยุคทองของพระองค์ มีดาบทั้งหมดเจ็ดอน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
as the stock market plummeted, brave young men took to the skies, ushering in the golden age of the daredevil.ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ดิ่งลงเหว ชายหนุ่มผู้กล้าหาญเด่นอยู่บนท้องฟ้า เป็นการนำยุคทองแห่งความกล้าหาญกลับมา Phil on Wire (2011)
IT'S AS IF YOU INSIST ON PRETENDINGพวกคุณทำเหมือนกับว่าตอนนี้ เรายังอยู่ในยุคทองของการทำจารกรรม Skyfall (2012)
So, this Friday we are going back to Greendale's golden age with an old-fashioned sock hop!ฉะนั้นศุกร์นี้เราจะกลับไปสู่ ยุคทองของกรีนเดล ด้วยงานเต้นรำถุงเท้าย้อนยุค! Herstory of Dance (2013)
It was the golden age of science in the Islamic world.มันเป็นยุคทองของวิทยาศาสตร์ ในโลกอิสลาม Hiding in the Light (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุคทอง[n. exp.] (yuk thøng) EN: golden age   FR: âge d'or [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
golden age[N] ยุคทอง, See also: ยุครุ่งโรจน์, ยุครุ่งเรือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
golden ageยุคทอง,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงชีวิตหลังวัยกลางคน,อายุปลดเกษียณของคน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top