ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุคต้น

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุคต้น-, *ยุคต้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There were very few chartered corporations in early United States history.ในยุคต้นของ (แมรี ซูเปอร์นิค โครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) ประวัติศาสตร์สหรัฐฯ The Corporation (2003)
Early Egyptian.อียิปต์ยุคต้น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Anyway, remains were found on the islands which suggest Homo floresienses may have mated with early Homo sapiens.ไงก็ตาม ซากศพที่ถูกค้นพบ บนหมู่เกาะโน้น คาดว่าน่าจะเป็นตระกูล 'โฮโมโฟรเรสเซียนซิส' ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ มนุษย์ตระกูล 'โฮโมซาเปี้ยน' ยุคต้นๆ เลยทีเดียว The Beginning in the End (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุคต้น[n. exp.] (yuk ton) EN: early period ; beginning   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
icabbr. infection control ไอซีย่อมาจากคำ integrated circuit (แปลว่า วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top