ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยื่นออกมาจาก

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยื่นออกมาจาก-, *ยื่นออกมาจาก*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luminal Surfaceยื่นออกมาจากผิวของรู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hiker found a foot protruding from the soil right up here.นักปีนเขาเจอเท้ายื่นออกมาจากดินตรงนี้ Cold Comfort (2009)
CHARLES: Holy shit, Martin, you've got a bone sticking out of your leg!ซวยแล้ว, มาร์ติน, คุณมีกระดูก ที่ยื่นออกมาจากขาของคุณ! Super 8 (2011)
An appendage, on a body, with a head, and this head is saying to this appendage,ส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายพร้อมกับหัว และหัวนี้กำลังพูดกับส่วนที่ยื่นออกมานั่นว่า Biology 101 (2011)
The nick on the coracoid process.รอยบากที่ยื่นออกมาจากกระดูกสะบัก The Archaeologist in the Cocoon (2013)
In one of those long, cold glacial periods when the winter sea ice stretched from the North Pole all the way down to what is now Los Angeles great bears roamed the frozen wastes of Ireland.ในตอนหนึ่งของความยาว ช่วงเย็นน้ำแข็งเหล่านั้น เมื่อน้ำแข็งในทะเลฤดูหนาว ยื่นออกมาจากขั้วโลกเหนือ ทั้งหมดทางลงไปตอนนี้คืออะไร ลอสแอนเจลีส, Some of the Things That Molecules Do (2014)
One that stretched from Cordoba in Spain all the way to Samarkand in Central Asia.หนึ่งที่ยื่นออกมาจากคอร์ โดบาในประเทศสเปน ทุกทางที่จะซามาร์คันด์ในเอเชียกลาง Hiding in the Light (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grow out of[PHRV] งอกออกมาจาก, See also: ยื่นออกมาจาก, เติบโตออกมาจาก, Syn. grow from, grow into
project from[PHRV] ยื่นออกมาจาก, See also: ยื่นจาก, โผล่จาก, Syn. jut out, poke out

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top