ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยื่นจาก

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยื่นจาก-, *ยื่นจาก*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ยื่นจาก มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ยื่นจาก*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะแล ๑น. กาแล, ชื่อไม้เครื่องเรือนที่ต่อจากปั้นลมทั้ง ๒ ด้านไปไขว้กัน อยู่ตอนบนสุดของหลังคาที่ยื่นจากหน้าจั่ว อาจสลักลวดลายตามแต่จะเห็นงาม, บางถิ่นเรียก แกแล.
กาแลน. ชื่อไม้เครื่องเรือนที่ต่อจากปั้นลมทั้ง ๒ ด้านไปไขว้กัน อยู่ตอนบนสุดของหลังคาที่ยื่นจากหน้าจั่ว อาจสลักลวดลายตามแต่จะเห็นงาม, บางถิ่น กะแล หรือ แกแล.
แกแล ๑น. กาแล, ชื่อไม้เครื่องเรือนที่ต่อจากปั้นลมทั้ง ๒ ด้านไปไขว้กัน อยู่ตอนบนสุดของหลังคาที่ยื่นจากหน้าจั่ว อาจสลักลวดลายตามแต่จะเห็นงาม, บางถิ่นเรียก กะแล.
ขี้ยอกน. ชื่อปลานํ้าจืดหลายชนิด ในสกุล Mystacoleucusวงศ์ Cyprinidae รูปร่างทั่วไปคล้ายปลาตะเพียน เว้นแต่มีหนามแข็งยื่นจากต้นครีบหลังออกไปข้างหน้า ขนาดยาวได้ถึง ๒๐ เซนติเมตร เช่น ชนิด Mystacoleucus marginatus (Valenciennes), M. atridorsalis Fowler, ชื่อนี้เรียกกันเฉพาะในเขตแม่นํ้าปิงเท่านั้น ในเขตแม่นํ้าน่านเรียก หนามไผ่, ปักษ์ใต้เรียก หญ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ilium, Sup Spine of, Posteriorสันกระดูกสะโพกส่วนล่าง, ส่วนที่ยื่นจากภายนอกของกระดูกสะโพก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the north-facing ledge of this building's 23rd floor?อยู่บนแนวชั้นที่ทำยื่นจากผนังช่องตึกบนชั้น 23 ด้านเหนือ Today Is the Day: Part 2 (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cantilever[N] ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
ledge[N] แนวชั้นที่ทำยื่นจากผนัง (เช่นบริเวณหน้าต่างเพื่อวางแจกันดอกไม้), Syn. shelf, molding
mantelpiece[N] แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
mantel-piece[N] แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
mantel-shelf[N] แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
project from[PHRV] ยื่นออกมาจาก, See also: ยื่นจาก, โผล่จาก, Syn. jut out, poke out

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top