ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยี่สิบ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยี่สิบ-, *ยี่สิบ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ซาว (n จำนวน ) ยี่สิบ ตัวอย่าง : ร้อยซาว(ร้อยยี่สิบ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยี่สิบว. จำนวน ๑๐ สองหนรวมกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's a twenty-four hour day, isn't it?ก็มันยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน, ไม่ได้ หรือไม่ Yellow Submarine (1968)
It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to playมันคือยี่สิบปีที่ผ่านมาในวันนี้ จีที เปเปอสอนวงดนตรีที่จะเล่น Yellow Submarine (1968)
Twenty.ยี่สิบSuspiria (1977)
Twenty-three dollars and seven cents.ยี่สิบ-สามดอลลาร์และเจ็ดเซ็นทส The Blues Brothers (1980)
Twenty seconds.ยี่สิบวินาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Twenty-eight minutes.ยี่สิบแปดนาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Twenty seconds.ยี่สิบวินาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Twenty-nine.ยี่สิบเก้า Stand by Me (1986)
Twenty-two.ยี่สิบสอง Stand by Me (1986)
They had ten... twenty of them in the back of this panel truck.มีประมาณสิบ ยี่สิบตัว อยู่ท้ายรถบรรทุก Night of the Living Dead (1990)
She said she'd been walking the earth for 20 years.หล่อนบอกว่าหล่อนวนเวียน อยู่บนโลกมากว่ายี่สิบปีแล้ว Wuthering Heights (1992)
I need a medic!ยี่สิบปีก่อน Hero (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยี่สิบ[num.] (yīsip) EN: twenty ; 20   FR: vingt ; 20
ยี่สิบอ็ด[num.] (yīsip-et) EN: twenty-one ; 21   FR: vingt-et-un ; 21

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twenty[N] ยี่สิบ, See also: เลขยี่สิบ, จำนวนยี่สิบ
twenty[ADJ] ยี่สิบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fourscore(ฟอร์'สคอร์) adj. แปดสิบ,สี่คูณยี่สิบ
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
threescore(ธรี'สคอร์) adj. 60, สามคูณยี่สิบ
twentieth(ทเวน'ทิอิธ) adj.,n. ที่ยี่สิบ
twenty(ทเวน'ที) n. เลขยี่สิบ,จำนวนยี่สิบ twenties จำนวนระ-หว่าง20และ29

English-Thai: Nontri Dictionary
score(n) การนับแต้ม,คะแนน,หนี้,รอยบาก,เส้นขีด,ยี่สิบ
twentieth(adj) ที่ยี่สิบ
twentieth(n) คนที่ยี่สิบ,วันที่ยี่สิบ
twenty(adj) ยี่สิบ
twenty(n) จำนวนยี่สิบ,เลขยี่สิบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
score (n ) ยี่สิบ (ใช้ในวรรณกรรมสมัยก่อน ตัวอย่างเช่น threescore คือ หกสิบ เป็นต้น)
secontice[เซเคิน'ไทซฺ] (adv ) ยี่สิบครั้ง
seconty[เซเคิน'ที] ยี่สิบ
seconty[เซเคิน'ที] (n ) ยี่สิบ
seconty[เซเคิน'ที] (adj ) ยี่สิบ
twentice[ทเวน'ไทซฺ] (adv ) ยี่สิบครั้ง
twenty[ทเวน'ที] (n ) ยี่สิบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
二十[にじゅう, nijuu] Thai: ยี่สิบ (๒๐) English: twenty

German-Thai: Longdo Dictionary
zwanzig(adj) ยี่สิบ
Mitternacht(n) |die, nur Sg.| เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาฬิกา เช่น Wie spät ist est? - Es ist genau Mitternacht. กี่โมงแล้ว - เที่ยงคืนพอดี
langen(vi slang) |langte, hat gelangt| เพียงพอ เช่น 20 Euro langt mir nicht. ยี่สิบยูโรไม่พอสำหรับฉัน, See also: S. reichen,
von(prep) |+D บ่งเวลาหรือวันที่| ของ(วันนี้), จาก(วันนี้) เช่น Das Essen ist von heute. อาหารนี่เป็นของวันนี้, von heute bis morgen จากวันนี้ถึงพรุ่งนี้, vom 27. Oktober bis heute จากวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันนี้
seit(prep) |+ คำนามหรือวลีที่บ่งช่วงเวลา| เป็นเวลา(ผ่านมานานช่วงระยะหนึ่งๆ) เช่น Wir sind seit 25 Jahren verheiratet. เราแต่งงานกันมายี่สิบห้าปีแล้ว, Sie ist seit kurzem in unserer Firma. เธอเพิ่งเข้ามาอยู่ในบริษัทของเราไม่นาน

French-Thai: Longdo Dictionary
vingt( numéro) ยี่สิบ, 20
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top