ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยี่

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยี่-, *ยี่*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ซาว(n, จำนวน) ยี่สิบ ตัวอย่าง : ร้อยซาว(ร้อยยี่สิบ)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยี่ยวมากแม่(jargon) ดีมากๆ ให้ความรู้สึกชมว่าดีจนทนไม่ไหว จนฉี่จะราดกันเลยทีเดียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยี่ห้อ(n) manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai Definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
ยี่ห้อ(n) brand name, See also: trademark, marque, brand, Syn. ตรา, Example: กล้องที่คุณใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร, Count Unit: ยี่ห้อ, Thai Definition: เครื่องหมายสำหรับร้านค้าหรือการค้า, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยี้อ. คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้น เช่น ยี้ ! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, อี๊ ก็ว่า.
ยี่ว. สอง ในคำว่า ยี่สิบ, ที่สอง เช่น เดือนยี่ (คือ เดือนที่ ๒ นับทางจันทรคติ), โบราณใช้ว่า ญี่ ก็มี.
ยี่น. ปีขาล.
ยี่ก่าน. ขนนกที่ปักหมวก.
ยี่ภู่น. ที่นอน, ฟูก, ผ้าปู, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระยี่ภู่.
ยี่สกน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด <i>Probarbus jullieni</i> Sauvage ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวยาวเพรียว แบนข้าง มีหนวดสั้นที่มุมปากข้างละ ๑ เส้น มีแถบสีดำเด่นพาดตามยาวเฉพาะบนลำตัว ๗-๘ แถบ ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร, ยี่สกทอง ก็เรียก.
ยี่สกทอง<i>ดู ยี่สก</i>.
ยี่สงน. ถั่วยี่สง. <i>(ดู ถั่วลิสง ที่ ถั่ว ๑)</i>.
ยี่สนน. ชื่อปลากระเบนทะเลชนิด <i>Aetobatus narinari</i> (Euphrasen) ในวงศ์ Myliobatidae ผิวหนังเรียบ ใกล้โคนหางด้านบนมีเงี่ยง ๑-๔ เงี่ยง เรียงอยู่ชิดกัน ด้านหลังสีดำมีจุดสีขาวกระจายอยู่ส่วนท้าย ด้านท้องสีขาว ขนาดกว้างได้ถึง ๔ เมตร, กระเบนเนื้อดำ ก็เรียก.
ยี่สาน, ยี่ส่านน. ตลาดของแห้ง, ที่ขายของแห้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carawayยี่หร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Common Oleanderยี่โถ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good.ยี่ยม Resident Evil (2002)
Great!ยี่ยม ! Shrek 2 (2004)
Cool.ยี่ยม The Marine (2006)
Nice.ยี่ยม Alpha Dog (2006)
Great.ยี่ยมเลย Hollow Man II (2006)
- Great.- เยี่ยม Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Great.ยี่ยม Fireproof (2008)
Great.ยี่ยม Harbingers in a Fountain (2009)
Great.ยี่ยม Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Great.ยี่ยม Throwdown (2009)
- Great.- เยี่ยม Polly Wants a Crack at Her (2010)
Great.ยี่ยม Más (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยี่[yī] (num) EN: two ; second  FR: deux ; deuxième
ยี้[yī] (x) EN: Damn ! ; Dam !
ยี่งเลวลงทุกที[ying lēo long thukthī] (x) FR: de pire en pire
ยี่สง[yīsong] (n) EN: groundnut
ยี่สิบ[yīsip] (num) EN: twenty ; 20  FR: vingt ; 20
ยี่สิบอ็ด[yīsip-et] (num) EN: twenty-one ; 21  FR: vingt-et-un ; 21
ยี่หร่า[yīrā] (n) EN: fennel ; cumin  FR: fenouil [ m ] ; cumin [ m ]
ยี่หร่าคั่ว[yīrā khūa] (n, exp) EN: roasted cumin seeds
ยี่ห้อ[yīhø] (n) EN: brand name ; trademark ; marque ; brand  FR: marque déposée [ f ] ; marque de fabrique [ f ] ; marque de commerce [ f ]
ยี่ห้อ[yīhø] (n) EN: manner ; characteristic ; type ; habit

English-Thai: Longdo Dictionary
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
Nikkor(name) ยี่ห้อเลนส์ของ Nikon
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
ripper(n, slang) เยี่ยม, เจ๋ง, สนุกที่สุด (ภาษาพูด)
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, See also: weblog, web diary, Syn. online diary
fabbo(adj, slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, Syn. fabulous
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
killer(adj, slang) ดีมาก, ยอดเยี่ยม
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brand(n) ตรา, See also: ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. logo, trademark
label(n) ยี่ห้อ, See also: ชื่อ, ตรา, เครื่องหมายการค้า, Syn. trade name
make(n) เครื่องหมายการค้า, See also: ยี่ห้อ, Syn. brand, kind, model
marque(n) ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
own-brand(n) ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า, Syn. own-label
own-label(n) ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า, Syn. own-brand, storebrand
Q-tip(n) ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง, Syn. cotton bud
twenty(n) ยี่สิบ, See also: เลขยี่สิบ, จำนวนยี่สิบ
twenty(adj) ยี่สิบ
Vaseline(n) ยี่ห้อสินค้า, See also: วาสลีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
accipiter(แอคซิพ' พิเทอะ) n. เหยี่ยวชนิดหนึ่ง (family Accipitridae)
accipitral(แอคซิพ' พิทรัล) adj. เหมือนเหยี่ยว, ซึ่งมีตาคมกริบ (accipitrine)
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ , แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
anise(แอน' อิส) n. พืชจำพวก ผักชีหรือยี่หร่าโดยให้เมล็ดที่เรียกว่า aniseed, เมล็ดผักชีหรือ
aniseed(แอน' นิซีด) n. เมล็ดจำพวกผักชีหรือยี่ห่าใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส seed of the anise

English-Thai: Nontri Dictionary
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์, ต่ำช้า, เลวทราม, จัญไร
best(adj, adv) ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด, เยี่ยมที่สุด
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า, อย่างสัตว์เดรัจฉาน, โหดร้าย
brand(n) เหล็กไฟ, ตรา, ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, ป้าย, ชนิด, ดาบ
bravo(int) ไชโย, เยี่ยม, ดีมาก, วิเศษ
call(vt) ร้อง, ร้องเรียก, เรียกหา, มาหา, เยี่ยมเยียน, โทรศัพท์
caller(n) ผู้ขานชื่อ, ผู้เรียก, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้มาหา
calling(n) อาชีพ, การเรียกร้อง, การเยี่ยมเยียน, การไปมาหาสู่
corrugate(vi) ยับยู่ยี่, ย่น, เป็นรอยย่น
crumple(vt) บี้, ขยี้, ละลาย, ทำให้ย่น, ทำให้ยู่ยี่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Airbusยี่ห้อเครื่องบินโดยสารยี่ห้อหนึ่ง มีมากมายหลายรุ่น โดยชื่อรุ่น เช่น A320, A380 คำว่า Airbus เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการของ Airbus Operations GmbH แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
cumin(n) ยี่หร่า
score(n) ยี่สิบ (ใช้ในวรรณกรรมสมัยก่อน ตัวอย่างเช่น threescore คือ หกสิบ เป็นต้น)
secontice[เซเคิน'ไทซฺ] (adv) ยี่สิบครั้ง
seconty[เซเคิน'ที] ยี่สิบ
seconty[เซเคิน'ที] (n) ยี่สิบ
seconty[เซเคิน'ที] (adj) ยี่สิบ
twentice[ทเวน'ไทซฺ] (adv) ยี่สิบครั้ง
twenty[ทเวน'ที] (n) ยี่สิบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
二十[にじゅう, nijuu] TH: ยี่สิบ (๒๐)  EN: twenty

German-Thai: Longdo Dictionary
aller(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
jedoch(konj) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: doch, Syn. aber
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
zwanzig(adj) ยี่สิบ
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
Mitternacht(n) |die, nur Sg.| เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาฬิกา เช่น Wie spät ist est? - Es ist genau Mitternacht. กี่โมงแล้ว - เที่ยงคืนพอดี
langen(vi, slang) |langte, hat gelangt| เพียงพอ เช่น 20 Euro langt mir nicht. ยี่สิบยูโรไม่พอสำหรับฉัน, Syn. reichen
brillant(adj) เยี่ยมยอด, ดีมาก เช่น Der Film ist brillant. หนังเรื่องนี่ดีมาก, See also: sehr gut, Syn. ausgezeichnet
von(prep) |+D บ่งเวลาหรือวันที่| ของ(วันนี้), จาก(วันนี้) เช่น Das Essen ist von heute. อาหารนี่เป็นของวันนี้, von heute bis morgen จากวันนี้ถึงพรุ่งนี้, vom 27. Oktober bis heute จากวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันนี้
Marker(n) |der, pl. Marker| ปากกาเน้นข้อความ (ซึ่งถ้าได้ยินคนเยอรมันเรียกหา Edding ก็หมายถึงสิ่งนี้เพราะ Edding เป็นยี่ห้อปากกาเน้นข้อความที่เริ่มคิดค้นใช้ที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1960 โดย Carl-Wilhelm Edding และ Volker Detlef Ledermann)

French-Thai: Longdo Dictionary
aller voir qnไปเยี่ยม (บุคคล), See also: aller
vingt(numéro) ยี่สิบ, 20
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22
meสรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
excellent, e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top