ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยิ่งไปกว่า

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยิ่งไปกว่า-, *ยิ่งไปกว่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ่งไปกว่านั้น[CONJ] in addition, See also: moreover, besides, Syn. นอกจากนั้น, Thai definition: นอกเหนือไปจากนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They began to kill me with worry.ยิ่งไปกว่านั้น. How I Won the War (1967)
But more than that I'd really like to get to know you.แต่ยิ่งไปกว่านั้น ... ... แมงจริงๆต้องการที่จะได้รับรู้ว่าคุณ Bloodsport (1988)
I wouldn't want a problem for the bar.ยิ่งไปกว่านั้น พอเค้าออกมาเค้าก้อก่อปัญหาเลย Hero (1992)
You haven't lived in England since you were little and I've never been there at all.คุณไม่เคยอยู่ในอังกฤษเลย แม้แต่ตอนเป็นเด็กก็ไม่ ยิ่งไปกว่านั้น ฉันเองก็ไม่เคยได้ไปอยู่ที่นั่นเลยแม่แต่ครั้งเดียว Anna and the King (1999)
Look, there's nothing I would like more.ไม่มีสิ่งใดที่ผมต้องการยิ่งไปกว่านี้ Woman on Top (2000)
Henceforth I will call nothing fair unless it be her gift to me.นับจากนี้ไป ข้าคงไม่อาจกล่าวได้สิ่งใด สวยงามยิ่งไปกว่า ของขวัญที่นางมอบให้แก่ข้าอีกแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
On top of that, you gained the client's trust... and kept it... that's what makes a great lawyer.ยิ่งไปกว่านั้น\คุณได้รับความเชื่อใจจากลูกความ และรักษาไว้ได้\นั่นยิ่งทำให้คุณเป็นทนายที่ยอดเยี่ยม Legally Blonde (2001)
Even more disturbing is that if I'm correct it would mean that Kraven is in league with him.ยิ่งไปกว่านั้น ...ถ้าฉันคิดถูก ...นั่นจะหมายถึงคราเว่นร่วมคิดกับลูเซียน Underworld (2003)
We'd also like some vegetables.ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราชอบผัก Episode #1.1 (2006)
and... also....และ... ยิ่งไปกว่านั้น... . Episode #1.1 (2006)
What do you think?และยิ่งไปกว่านั้นต้องพูด เกี่ยวกับความรุดหน้าทางสังคมที่ดี Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
And it breaks my heart.ยิ่งไปกว่านั้นมันทำให้พ่อใจสลาย Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ่งไปกว่า[X] (ying pai kwā) EN: much more than ; not only that ; in addition   
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kwā nan) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides   FR: en plus de cela

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
also[ADV] ยิ่งกว่านั้น, See also: ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. besides, in addition
and[CONJ] และ, See also: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น, Syn. also, moreover
besides[ADV] นอกจากนี้, See also: ยิ่งไปกว่านี้
even[ADV] ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. furthermore, moreover, still
in addition[ADV] ยิ่งไปกว่านั้น, See also: นอกจากนั้น, Syn. additionally, furthermore, moreover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modular programmingการเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะหมายถึง การแยกเขียนโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ทำให้แก้ไขง่าย และใช้คนเขียนหลายคนได้ ข้อดียิ่งไปกว่านั้นก็คือ สามารถจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ดีขึ้นด้วย
very large scale integratvery large scale integration วงจรรวมความจุสูงมากใช้ตัวย่อว่า VLSI (อ่านว่า วีแอลเอสไอ) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไปกว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton ที่แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
best of all[bes of all] ยิ่งไปกว่านั้น, ที่่ดีไปกว่านั้น,ที่ดีกว่าอะไรทั้งนั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
それに[それに, soreni] (n) ยิ่งไปกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top