ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยำ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยำ-, *ยำ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยำ[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. เคล้าคละ, ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม, Example: พ่อครัวนำเนื้อที่หมักไว้มายำกับผักและเครื่องปรุงรสเด็ด
ยำ[N] Thai dressed salad, Example: ยำของไทยเทียบได้กับสลัดผักของอาหารฝรั่ง, Thai definition: ชื่อกับข้าวอย่างหนึ่งที่ปรุงด้วยผักเป็นส่วนใหญ่เคล้ากันหลายๆ อย่าง
ยำ[V] criticize, See also: review, comment, censure, Syn. วิพากษ์วิจารณ์, Example: ความเห็นของรองหัวหน้าไปขัดกับเสียงส่วนใหญ่ในพรรคเลยถูกยำเสียเละ, Notes: (ปาก)
ยำเกรง[V] respect, See also: be afraid of, be in awe of, Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ, Example: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย, Thai definition: เกรงด้วยความเคารพนับถือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยำก. เคล้าคละ, ปะปน.
ยำน. ชื่อกับข้าวอย่างหนึ่งที่ปรุงโดยเอาผักและเนื้อสัตว์เป็นต้นมาเคล้าเข้าด้วยกัน เช่น ยำเนื้อ ยำเล็บมือนาง ยำปลากรอบ.
ยำก. เคารพ, นับถือ.
ยำขโมยน. ยำเนื้อย่างใส่แตงกวา ปรุงรสเปรี้ยว เค็ม เผ็ด.
ยำทวายน. ยำชนิดหนึ่ง มีผักลวก เช่น ผักบุ้ง หัวปลี ถั่วงอก ราดด้วยหัวกะทิน้ำพริกรสเปรี้ยว เค็ม หวาน และโรยงาคั่ว.
ยำยามก. ชมเชย.
ยำสลัดน. ยำชนิดหนึ่งตามแบบตะวันตก ประกอบด้วยผักสดหลายชนิด เช่น ผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศ แตงกวา เป็นหลัก และอาจมีเนื้อสัตว์หรือไข่ด้วย ราดด้วยน้ำปรุงรสที่เรียกว่า น้ำสลัด.
ยำเกรงก. เกรงกลัวเพราะความเคารพนับถือ, ยำเยง ก็ว่า.
ยำเยงก. ยำเกรง.
ยำเยียก. ถูกกระทำในทางร้ายโดยวิธีใช้เวทมนตร์ต่าง ๆ, มักใช้ว่า ถูกกระทำยำเยีย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheeky bastard. That's everything that's wrong with Britain today.ไอ้พวกระยำหน้าด้านเอ๊ย อังกฤษล่มจมเพราะพวกมันนี่ล่ะ The Secret of Sales (2017)
'You useless mother...ไอ้เวรระยำ... The Secret of Sales (2017)
Our precision-engineered windows and doors are...ประตูและหน้าต่างของเรา ได้รับการประกอบอย่างแม่นยำ... Close Encounters (2017)
And they're precision engineered, not shitty.แล้วหน้าต่างเรา ก็ถูกประกอบอย่างแม่นยำ ไม่ได้ห่วย Salesmen Are Like Vampires (2017)
I feel pure... fucking... hate for that thing.ฉันรู้สึก... โคตรเกลียด... ไอ้ระยำนั่น Life (2017)
Looks like they just threw letters togetherชื่อเหมือนยำอักษรมั่วๆ The Fate of the Furious (2017)
We swap in parts from Ford Plymouths and Cadillacคันนี้ยำอะไหล่ ใส่ทั้งจากฟอร์ด พลีมัธ และคาดิลแลค The Fate of the Furious (2017)
Fuck!ระยำLogan (2017)
Fuck!ระยำLogan (2017)
Motherfucking...ไอ้รถห่าระยำ... ! Logan (2017)
Fuck!ระยำLogan (2017)
Fuck! Fuck!ระยำLogan (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยำ[n.] (yam ) EN: spicy Thai-style salad ; Thai dressed salad ; spicy dressed salad ; spicy salad   FR: salade épicée à la Thaïlandaise [f] ; salade pimentée [f]
ยำ[v.] (yam ) EN: mix ; blend   FR: mélanger
ยำ[v.] (yam ) EN: respect; venerate   FR: révérer
ยำปลาหมึก[n. exp.] (yam plā meuk) FR: salade épicée de calmars [f]
ยำเกรง[v.] (yamkrēng) EN: respect; be afraid of ; be in awe of   
ยำเนื้อ[n. exp.] (yam neūa) FR: salade épicée de boeuf [f]
ยำเนื้อย่าง[xp] (yam neūa yāng) EN: barbecued beef salad   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
bloody(บลัด'ดี) adj. เปื้อนเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,คล้ายเลือด,แดงฉาน,ระยำ,อัปรีย์
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
burly(เบอร์'ลี) adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่,กำยำล่ำสัน,กำยำ,ล่ำสัน,โผงผาง,ขวานผ่าซาก., See also: burliness n. ดูburly, Syn. thickest,hefty
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
chronoscope(ครอน'โนสโคพ) n. เครื่อง วัดเวลาได้อย่างละเอียดและแม่นยำมาก, See also: chronoscopic adj. ดูchronoscope chronoscopy n. ดูchronoscope

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
bouncing(adj) ใหญ่,แข็งแรง,กำยำ
brawny(adj) แข็งแรง,กำยำ
burly(adj) แข็งแรง,กำยำ,แข็งแกร่ง
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
exact(adj) แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพรึงกลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top