ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยาตั้ง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยาตั้ง-, *ยาตั้ง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยาตั้งน. ยาเส้นพื้นเมืองชนิดหนึ่ง ที่ทำเป็นตั้ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't get into this pissingcontest, agent Todd.คุณหมดน้ำยาตั้งแต่ประธานาธิปดีเดินลงจากเครื่องไป นี่ไม่ใช่เรื่องของตำรวจลับแล้ว Yankee White (2003)
As nature intended.การเยียวยาตั้งใจกำจัดเรา ถ้าคุณต้องอิสรภาพ เราก็ต้องสู้เพื่อมัน X-Men: The Last Stand (2006)
And you should have had your injection yesterday.ความจริง คุณต้องฉีดยาตั้งแต่เมื่อวาน Body of Lies (2008)
We deal with a lot of sad stories here... people fighting for their lives, taking terrible drugs, often just to have a few more months.เรามีเรื่องเศร้ามากมายที่นี่ ผู้คนต่อสู้เพื่อให้ได้มีชีวิตต่อ ทานยาตั้งมากมาย Ain't No Sunshine (2010)
Well, he told them his pregnant wife committed suicide.เขาบอกว่าภรรยาตั้งท้อง ฆ่าตัวตาย Hope (2011)
Yeah, well, if that's what Maya intended to do, it's definitely working.ใช่, นั่นแหละ คือสิ่งที่มายาตั้งใจจะทำ มันได้ผล Father Knows Best (2012)
When did she start using?เธอเริ่มเสพยาตั้งแต่เมื่อไหร่? Days of Wine and Roses (2013)
Astrobiologists since Carl Sagan have wondered if life might swim in Titan's hydrocarbon lakes.ดาราศาสตร์ชีววิทยาตั้งแต่ คาลเสเกน สงสัย ถ้าชีวิตอาจจะว่ายน้ำในทะเล สาบของไททันไฮโดรคาร์บอน Some of the Things That Molecules Do (2014)
Worth noting that nicknames are supposed to happen, like, organically over time, but...ฉายาตั้งแล้วมันควรจะอยู่ได้นานๆ แต่... Mr. Right (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาตั้ง[n. exp.] (yātang) EN: tobacco in the form of slabs   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top