ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยากที่จะเข้าใจ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยากที่จะเข้าใจ-, *ยากที่จะเข้าใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know it's hard to believe, but it's the truth!ฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ แต่ทั้งหมดคือเรื่องจริง! Akira (1988)
I know it's hard to understand this now but we aren't always meant to know why things happen the way they do.ฉันรู้ว่ามันยากที่จะเข้าใจ ในเรื่องนี้ในขณะนี้ แต่เราไม่ได้หมายเสมอที่จะรู้ว่า ทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นใน แบบที่พวกเขาทำ Contact (1997)
It was hard to figure out what was happening... but it looked like shops had closed their doors, factories had gone on strike.มันยากที่จะเข้าใจว่า ได้เกิดอะไรขึ้น... แต่ดูเหมือนว่า ร้านค้าต่างพากันปิด โรงงานต่างๆ หยุดงานประท้วง The Dreamers (2003)
Space is a difficult thing to grasp.ที่ว่างเป็นสิ่งยากที่จะเข้าใจ The Astronaut Farmer (2006)
And it must be hard to understand why I did it.และคงยากที่จะเข้าใจ ว่าทำไมหนูถึงทำอย่างนั้น Map 1213 (2006)
Relationships are complicated.ความสัมพันธ์เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ No Such Thing as Vampires (2007)
There's things in this world that are just impossible to understand.สิ่งที่เกิดกับโลกตอนนี้ ยากที่จะเข้าใจ 2012 Doomsday (2008)
Did that sound like total gibberish?ฟังดูเหมือน มันยากที่จะเข้าใจใช่มั้ย Chuck Versus the Ex (2008)
it's the hardest thing to get rightมันยากที่จะเข้าใจ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
I want you to stop thinking that acting inscrutable makes you anything other than annoying.ฉันอยากให้นายหยุดคิด ที่จะทำตัวลึกลับยากที่จะเข้าใจ มันทำให้นายแย่มากกว่าน่ารำคาญอีก Emancipation (2008)
Sometimes it's hard to understand... but I believe God has a reason for everything that happens.บางเรื่องก็ยากที่จะเข้าใจ แต่ฉันเชื่อว่าพระเจ้ามีเหตุผลในทุก ๆเรื่อง Babylon A.D. (2008)
I know it's difficult to understand, but I went through the same thing when it happened to me.ผมรู้ว่ายากที่จะเข้าใจ แต่ผมเคยผ่านมาแล้ว ตอนที่มันเกิดขึ้นกับผม Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstruse[ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, Syn. deep, recondite
complicated[ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, See also: ยากที่จะแก้ไข, Syn. complex, involved
elusive[ADJ] ยากที่จะหา, See also: ยากที่จะเข้าใจ
enigmatic[ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, See also: ยากที่จะอธิบาย, Syn. mysterious, obscure, unfathomable
inapprehensible[ADJ] ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้, See also: ยากที่จะเข้าใจ, Syn. incomprehensible, unitelligible, Ant. comprehensible, intelligible
inscrutable[ADJ] ไม่อาจหยั่งรู้ได้, See also: ยากที่จะเข้าใจได้, ลึกลับ, ลับลมคมใน, Syn. incomprehensible, mysterious
mind-boggling[ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, See also: ซึ่งสับสน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
elusory(อิลู'ซะรี) adj. ยากที่จะเข้าใจ,ยากที่จะอธิบาย,ยากที่จะคลำถูก, Syn. elusive
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส,คลำไม่พบ,ไม่เข้าใจ,ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague,intangible,shadowy
inscrutable(อินสครู'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้,ไม่สามารถหยั่งรู้ได้,ยากที่จะเข้าใจได้,ลึกลับ,ลับลมคมใน., See also: inscrutability,inscrutableness n. inscrutably adv, Syn. mysterious,hidden
intricate(อิน'ทระคิท) adj. พัวพัน,สับสน,ยุ่ง,ยากที่จะเข้าใจ., See also: intricately adv. intricateness n., Syn. tangled,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top