ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยัน ๑

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยัน ๑-, *ยัน ๑*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยัน ๑ก. ต้านไว้, ทานไว้, ดันไว้, เช่น ยันประตูไว้ไม่ให้ล้ม, ค้ำไว้ เช่น ถือไม้เท้ายันกาย, ดันตัวขึ้น เช่น เอามือยันตัวลุกขึ้นจากพื้น
ยัน ๑จด เช่น เอาหลังยันกัน นอนหัวยันฝา โตจนตัวยันเปล
ยัน ๑ประจัน เช่น ตั้งกองทัพยันกัน
ยัน ๑ยืนยัน เช่น เขายันว่าเขาไม่ได้ทำผิด
ยัน ๑ถีบ เช่น เดี๋ยวยันเปรี้ยงเข้าให้. ว. เสมอ, ตลอด, เช่น โกหกยันเลย นอนยันเลย.
ยัน ๑สัน. จนถึง, กระทั่งถึง, เช่น เที่ยวยันสว่าง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top