ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยัก ๑

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยัก ๑-, *ยัก ๑*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยัก ๑ก. อาการที่คิ้ว ไหล่ หรือก้น เป็นต้น ยกขึ้นยกลง, ทำให้คิ้ว ไหล่ หรือก้น เป็นต้น ยกขึ้นยกลง, เช่น ยักคิ้ว ยักไหล่ เดินก้นยักไปยักมา
ยัก ๑อาการที่ของบางอย่างเยื้องไม่ได้ระดับกัน เช่น สวมเสื้อไหล่ยักไปข้างหนึ่ง
ยัก ๑ย้ายข้างไปมา เช่น ยักเอว ว่าวปักเป้ายักไปยักมา
ยัก ๑แว้งแทงด้วยเงี่ยง เช่น ปลาดุกยัก
ยัก ๑แยกหรือกันเอาไว้เสียเอง เช่น ยักเงิน
ยัก ๑ย้ายที่จากที่เขาแทงไว้เดิมไปลงที่ใหม่ (ใช้ในการแทงถั่วโปเป็นต้น) เช่น ยัก ๒ ไป ๓ ยัก ๓ ไป ๔ ซึ่งเรียกว่า ยัก ๓ ไปครบ
ยัก ๑เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต, ยักยอก ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top