ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยอมรับผิด

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยอมรับผิด-, *ยอมรับผิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอมรับผิด[V] confess, See also: admit/acknowledge one's mistake, Syn. รับผิด, Ant. ปฏิเสธ, Example: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, you and that girl from the copy place which yesterday you took full responsibility for.ใช่ เธอกับแม่คนนั้นจากร้านซีร็อกส์ ทั้งๆที่เมื่อวาน เธอยอมรับผิดทั้งหมด The One with the Jellyfish (1997)
Chou Yuan, just admit your guilt!เฉินหยวน เจ้าก็แค่ยอมรับผิด The Red Violin (1998)
The relevant issue is whether or not you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this world.ประเด็นสำคัญก็คือคุณล่ะพร้อมมั้ย ที่จะยอมรับผิดชอบการตายของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ The Matrix Reloaded (2003)
But it never admitted guiltแต่มอนซานโตไม่เคยยอมรับผิด The Corporation (2003)
Now I atone before you.ตอนนี้ลูกขอยอมรับผิด Love So Divine (2004)
What if you get Salvatore to admitแล้วถ้าเกิดว่าซัลวาทอเรยอมรับผิด Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- You set us up? - Guilty as charged.เธอเองเหรอ ยอมรับผิดคะ Just My Luck (2006)
At first, I won't be able to trust you, but after I use this, you'll own up to a few things.อย่างแรก ฉันไม่สามารถไว้ใจแกได้ แต่หลังจากที่ฉันใช้สิ่งนี้ แกจะยอมรับผิดกับสิ่งเล็กน้อย Pan's Labyrinth (2006)
It may be better if people who committed serious crimes die.อาจจะดีกว่าถ้ามีคนยอมรับผิดเรื่องการตายของอาชญากร Death Note: The Last Name (2006)
Eventually, Jungho decided to take the fall in return for compensation,ในที่สุด จังโฮตกลงยอมรับผิดเสียเอง แลกกับเงิน Arang (2006)
No one agrees to this story!ไม่มีใครออกมายอมรับผิดต่อเรื่องนี้ Om Shanti Om (2007)
You need to accept responsibility for what's happened.เธอต้องยอมรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอมรับผิด[v. exp.] (yømrap phit) EN: admit one's guilt ; admit one's mistake ; admit one's fault ; acknowledge one's mistake ; confess   FR: reconnaître ses torts

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confess to[PHRV] ยอมรับผิด, Syn. admit to
expiate[VT] ยอมรับผิดและแก้ไขความผิดนั้น, Syn. atone for, make amends
stand corrected[IDM] ยอมรับผิด
own up[PHRV] ยอมรับผิด, See also: สารภาพผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confess(คันเฟส') {confessed,confessing,confesses} vi.,vt. สารภาพ,สารภาพความผิด,ยอมรับผิด., See also: confessable adj. ดูconfess confessingly adv. ดูconfess, Syn. disclose,concede,admit ###A. deny,conceal,cover
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
gestehen(vi) |gestand, gestanden| ยอมรับผิด, See also: zugeben
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, See also: S. das Selbstbekenntnis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top