ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยมล

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยมล-, *ยมล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยมล[N] pair, See also: couple, mates, two, two of a kind, duo, twosome, combination, Syn. คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยมล(ยะมน) น. คู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It dices, it slices and yet makes French fries in three different...มันสี่เหลี่ยมลูกเต๋ามันชิ้น ... ... และยังทำให้มันฝรั่งทอดในสามที่แตกต่างกัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Plum jam.ยมลูกพลัม Wild Reeds (1994)
-Great.- ทำไมถึงเยี่ยมล่ะ Bicentennial Man (1999)
How can you not even come to see her when she's in the hospital?ทำไม? ไม่แม้แต่จะคิด ไปเยี่ยมลูกฉันที่โรงพยาบาลเลย? Autumn in My Heart (2000)
Sunshine, daisies, butter mellowแสงแดด ดอกเดซี่ และเนยมลังมเลียง Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
They are taking delivery Get ready for actionมันรับของแล้วเตรียมลงมือ Infernal Affairs (2002)
And so the feeling grows So the feeling grows It's written in the wind In the windและความรู้สึกก็เปี่ยมล้น จารึกไว้ในสายลม Love Actually (2003)
Never say you're sorry.ลูกเรือทุกคน กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย เรากำลังลดระดับ เตรียมลงจอดสู่ Andrews Yankee White (2003)
When one's heart is overfilled with joy, some may spill from the eyes.เมื่อหัวใจดวงหนึ่ง เปี่ยมล้นด้วยความสุขสรร อาจทำให้หยดน้ำในตาหลั่งได้ Mulan 2: The Final War (2004)
Well, you know, work, I had to come to visit a client over here, I had to come by and,เอ่อ ลูกก้รู้ ทำงานน่ะสิ พ่อต้องมาเยี่ยมลูกค้าแถวนี้น่ะ ก้เลยต้องผ่านมาแล้วก้... Shall We Dance (2004)
Remember to put it back. Your emission just went up 300°%°.อย่าลืมใส่คืนแล้วกัน ไม่งั้นรถนายปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้น 3 เท่า Primer (2004)
I'll be scheduling the launch... so you can call me in the morning for resources and crew.เรามีตารางปล่อยยาน... คุณโทรหาฉันตอนเช้า จะได้เตรียมลูกเรือ. Fantastic Four (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยมล[n.] (yamon) EN: pair ; couple ; mates ; two ; two of a kind ; duo ; twosome ; combination   FR: paire [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.
lefitst(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย,สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย
leftist(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย,สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
nationalist(แนช'ช ะนะลิสทฺ) n. ผู้รักชาติ,ผู้นิยมลัทธิชาตินิยม,ผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ., See also: nationalistic adj. เกี่ยวกับชาตินิยม
necessitarian(นะเซส'วิแท'เรียน) n. บุคคลผู้นิยมลัทธิความจำเป็น (necessarian)

English-Thai: Nontri Dictionary
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
cubic(adj) เป็นลูกบาศก์,เหลี่ยมลูกบาศก์,มีสามมิติ,เกี่ยวกับกำลังสาม
militarist(n) ผู้นิยมลัทธิทหาร,นักการทหาร
preconcert(vt) เตรียมล่วงหน้า,จัดไว้ล่วงหน้า,กำหนดไว้ล่วงหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary
schneiden(vi) |schnitt, hat geschnitten| ตัดหรือหั่น(ด้วยกรรไกรหรือมีด) เช่น in Würfel schneiden หั่นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
kubisch(adj) ที่เป็นรูปลูกบาศก์, เหลี่ยมลูกบาศก์, มีสามมิติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top