ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยกตัวอย่าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกตัวอย่าง-, *ยกตัวอย่าง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกตัวอย่าง(v) exemplify, See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of, Syn. เล่า, เสนอ, อธิบาย, Example: ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข, Thai Definition: แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น
ยกตัวอย่างเช่น(conj) e.g., Syn. ตัวอย่างเช่น, ได้แก่, Example: เวลาจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนต่างๆ, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมเพื่อยกสิ่งหนึ่งมาอ้างให้เห็นลักษณะส่วนรวมทั้งหมด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This one, for instance. Might have been designed for you.ยกตัวอย่างชุดนี้อาจจะถูกออกเเบบไว้สําหรับคุณก็ได้ Rebecca (1940)
For example... right now, the film's out of focus.ยกตัวอย่างนะ... ตอนนี้, หนังกำลังหลุดโฟกัสอยู่. Cinema Paradiso (1988)
So why don't you just ruminate, whilst I illuminate the possibilities.งั้นทำไมไม่ลองครุ่นคิดซักนิดล่ะ ขณะที่ข้ายกตัวอย่างความเป็นไปได้ Aladdin (1992)
For instance, is it a fact that your son grew up... with you and your husband in Mexico in a small town?ยกตัวอย่างเช่น จริงหรือเปล่าที่ลูกชายคุณโต มากับคุณและสามีคุณในแม็กซิโกในเมืองเล็กๆ Don Juan DeMarco (1994)
Give me a "for instance."ยกตัวอย่างสิคะ The One with the Sonogram at the End (1994)
Well, that, for example.ดีที่ยกตัวอย่างเช่น The Birdcage (1996)
Like what, for instance?เช่นอะไร ยกตัวอย่างสิ? Show Me Love (1998)
Now, does anyone know where we can see this?ยกตัวอย่างซิ Never Been Kissed (1999)
For instance:ยกตัวอย่างเช่น The Story of Us (1999)
For example:ยกตัวอย่างเช่น Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Can you give me some examples?เธอลองยกตัวอย่างมาซิ? My Tutor Friend (2003)
Like for example, you have the snap shot.ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องแทงลูกในระยะประชิด My Tutor Friend (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกตัวอย่าง[yok tūayāng] (v) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance  FR: donner un exemple ; exemplifier
ยกตัวอย่างเช่น[yok tūayāng chen] (conj) EN: for example ; e.g.  FR: par exemple ; p. ex.

English-Thai: Longdo Dictionary
framer[เฟรม-เมอ] (n) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), See also: Constitution, law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exemplify(vt) ยกตัวอย่าง (เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น), Syn. explain, illustrate
instance(vt) ยกตัวอย่าง, See also: เช่นว่า, เช่น, ตัวอย่างเช่น
instantiate(vt) ยกตัวอย่างประกอบ
say(vi) ยกตัวอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. ซึ่งนับได้, ซึ่งยกตัวอย่างได้, ซึ่งระบุได้, ซึ่งจาระไนได้
enumerate(อินิว'มะเรท) vt. นับ, ยกตัวอย่าง, ระบุ, ยกขึ้นมากล่าว, จาระไน., See also: enumeration n. ดูenumerate enumerative adj. ดูenumerate enumerator n. ดูenumerate, Syn. tally
example(อิกแซม'เพิล) { exampled, exampling, examples } n. ตัวอย่าง, อุทาหรณ์, แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
illustrate(อิ'ลัสเทรท) v. แสดงให้เห็น (ด้วยภาพ, ตัวอย่างหรืออื่น ๆ) , อธิบาย, ยกตัวอย่าง, ทำให้เข้าใจ, See also: illustrable adj., Syn. depict, picture
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ, ภาพอธิบาย, การอธิบายด้วยภาพประกอบ, การยกตัวอย่าง, ความชัดเจน., Syn. picture
illustrator(อิลัสเทร'เทอะ) n. ผู้วาดภาพประกอบ, ผู้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี, ตัวอย่าง, การฟ้องร้องคดี, ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง, ยกอุทาหรณ์
say(เซ) vt., vi. พูด, กล่าว, บอก, เล่า, ว่า, แสดงความเห็น adv. ประมาณ, ยกตัวอย่าง, เช่น n. สิ่งที่พูด, คำพูด, สิทธิในการพูด, คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ), See also: sayer n., Syn. utter, pronounce
vaporwareเวเพอร์แวร์ <คำอ่าน>หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่มีการผลิตออกสู่ตลาด จริง ๆ แต่มีการประชาสัมพันธ์ราวกับว่าได้มีการผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ชักชวนให้เชื่อว่า จะปฏิวัติระบบเก่า ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงพูด แต่จริง ๆ แล้ว กว่าจะผลิตออกขายได้ ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนาน

English-Thai: Nontri Dictionary
adduce(vt) อ้างอิง, อ้างเหตุผล, ยกตัวอย่าง
exemplification(n) การยกตัวอย่าง, สำเนาเอกสาร, การให้ตัวอย่าง
exemplify(vt) ยกตัวอย่าง, ทำสำเนา, ให้ตัวอย่าง
illustrate(vt) อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ, แสดง, ยกตัวอย่าง
illustration(n) การแสดง, ภาพประกอบ, อุทาหรณ์, การยกตัวอย่าง
illustrative(adj) ยกตัวอย่างประกอบ, เป็นการอธิบาย
instance(vt) ยกตัวอย่าง, ยกอุทาหรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exempli garciaยกตัวอย่าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
挙げる[あげる, ageru] TH: ยกตัวอย่าง  EN: to raise

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top