ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ม่วงมณีรัตน์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ม่วงมณีรัตน์-, *ม่วงมณีรัตน์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ม่วงมณีรัตน์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ม่วงมณีรัตน์*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ม่วงมณีรัตน์ดู บานบุรีม่วง (๓).
บานบุรีม่วงชื่อไม้เถาชนิด Saritaea magnifica (W. Bull) Dugand ในวงศ์ Bignoniaceae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อยเป็นคู่ ระหว่างใบย่อยมีมือจับ ดอกสีม่วงชมพู ภายในหลอดดอกสีเหลือง, ม่วงมณีรัตน์ ก็เรียก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (muang manīrat) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top