ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุ่งเป้า

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุ่งเป้า-, *มุ่งเป้า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you here with your kids?เรากําลังมุ่งเป้าไปขอบข่ายเดียวกัน Big (1988)
The police are also centering their case on the double suicide attempt,ทางตำรวจได้มุ่งเป้าไปที่กรณี มีผู้พยายามฆ่าตัวตายมาแล้วสองครั้ง Apt. (2006)
And painting a target directly on agent Hotchner's back.และจะมุ่งเป้าหมายมาที่เจ้าหน้าที่ฮอต์ชเนอร์โดยตรง Brothers in Arms (2008)
It's unlikely. Sexual sadists attack anonymously.ไม่น่าใช่นะ พวกเซ็กส์ซาดิสท์จะมุ่งเป้าไปที่คนที่ไม่รู้จัก 52 Pickup (2008)
Don't just focus on what Myung Hun did.อย่ามุ่งเป้าไปที่ สิ่งที่มยองฮุนทำ Episode #1.9 (2008)
Well, three of those missiles are now loaded with the pathogen and aimed at cities on our eastern seaboard.นั่นเอง ตอนนี้ ขีปนาวุธ 3 ลูกในจำนวนนั้น ถูกบรรจุไว้เตรียมยิงพร้อมกับเชื้อโรค และมุ่งเป้าไปที่เมืองในบริเวณชายฝั่งตะวันออก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
So I started looking at international wire transfers targeting banks in the regions of several high-profile assassinations.ฉันเลยเริ่มเฝ้าดูการโอนเงินออนไลน์ โดยมุ่งเป้าไปที่ธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ที่มีคดีฆ่ากันตายสูง Ninja Assassin (2009)
The focus of this ritual is the young girls.พิธีกรรมนี้มุ่งเป้าไปที่เด็กผู้หญิง Bloodline (2009)
Concentrate on those that are an easy drive from the rv parks you locate.มุ่งเป้าไปที่ที่ๆขับจากลานจอดรถบ้านไปง่ายๆ Bloodline (2009)
THAT'S WHY THE THIRD FIRE IS KEY. HE'S NOT STRIKING OUT AT THE COMMUNITY AS A WHOLE ANYMORE.ตอนนี้เขามุ่งเป้าไปที่คนคนเดียว House on Fire (2009)
We can eliminate anyone whose preferential age is over 7 or under 11.ตัดคนที่มุ่งเป้าไปที่ คนอายุน้อยกว่า 7 และมากกกว่า 11 ปีออกไปได้ด้วย A Shade of Gray (2009)
He may have specifically targeted these women.เขาอาจมีเหตุผลที่ต้องมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงพวกนี้โดยเฉพาะ Roadkill (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim[VT] ตั้งเป้า, See also: มุ่งเป้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top