ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุมานะทำงาน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุมานะทำงาน-, *มุมานะทำงาน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มุมานะทำงาน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *มุมานะทำงาน*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุก. ตั้งใจเอาจริงเอาจัง เช่น มุดูหนังสือ มุสู้ มุจะเอาชนะให้ได้, มักใช้เข้าคู่กับคำ มานะ เป็น มุมานะ เช่น เขามุมานะทำงาน.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persevere at/in[PHRV] เพียรพยายามทำ, See also: มุมานะทำงาน, Syn. persevere with
plug away at[PHRV] ทำงานหนัก, See also: มุมานะทำงาน, Syn. peg away at, plod away, slog at

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top