ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุขเด็จ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุขเด็จ-, *มุขเด็จ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มุขเด็จ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *มุขเด็จ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุขเด็จ[N] second small portico projecting from the main one, See also: balcony, second projecting portico, Count unit: มุข, Thai definition: มุขที่ยื่นออกมาจากหน้ามุขใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุขเด็จน. อาคารโถงขนาดเล็กที่ต่อออกมาจากหน้าพระที่นั่ง เป็นที่เสด็จออกของพระมหากษัตริย์.
รวงผึ้ง ๑องค์ประกอบของอาคาร มีลักษณะเป็นแผงรูปสามเหลี่ยมเรียงกันใต้กระจังฐานพระที่หน้าบันโบสถ์ วิหาร หรือมุขเด็จ.
รัตนสิงหาสน์น. ที่ตรงพระบัญชรหรือมุขเด็จซึ่งเสด็จออก.
สาหร่าย ๒น. ชื่อลายประเภทเครื่องห้อยแบบหนึ่งนิยมประดับริมเสามุขเด็จพระมหาปราสาทหรือพระอุโบสถเป็นต้น.
เสาหานเสาคู่ที่ตั้งอยู่หน้าสุดของมุขเด็จสำหรับรับหน้าบัน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top