Search result for

มีอารมณ์

(45 entries)
(0.0363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีอารมณ์-, *มีอารมณ์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เย็นเฉื่อยมีอารมณ์เรื่อย ๆ ช้า ๆ เช่น เขาเป็นคนอารมณ์เย็นเฉื่อย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or "delightful" or "full of surprises,"สนุกสนานมีอารมณ์ขัน หรือว่าน่าเซอร์ไพรส์ New Haven Can Wait (2008)
Means there was no emotional to process.หมายความว่า ไม่มีอารมณ์ในขั้นตอน Emancipation (2008)
And I was saying you got no sense of humor.และผมจะพูด คุณไม่มีอารมณ์ขันเลย Kung Fu Panda (2008)
Fire has no sense of humor.ไฟที่นี่ไม่มีอารมณ์ขันเอาซะเลย Inkheart (2008)
It's not the time to be emotionally involved.มันไม่ใช่เวลาที่จะมีอารมณ์ เข้ามาเกียวข้อง Episode #1.8 (2008)
Are you as turned on as I am right now?คุณกำลังมีอารมณ์อย่างที่ ผมเป็นตอนนี้ใช่ป่าว? The Love Guru (2008)
- Good. Good. But now I don't feel like getting out of the car.-จ้ะๆ แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีอารมณ์จะลงจากรถเลยอ่ะ Marley & Me (2008)
Not feeling the cream cup today.วันนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์ครีมคัพน่ะ Made of Honor (2008)
At first I went for the 'emotion'. I thought: 'What if Colin does it'?ตอนแรกที่ฉันเริ่มมีอารมณ์ ฉันคิดว่า ถ้าเป็นคอลินหล่ะ Made of Honor (2008)
He sounds a little emotional.น้ำเสียเขาดูมีอารมณ์ Frost/Nixon (2008)
I would say it was about as emotional a moment as I've ever had.ผมอยากพูดว่า มันเป็นห้วงจังหวะ ที่มีอารมณ์มากเท่าที่ผมเคยมี Frost/Nixon (2008)
Except, well, you know, it's hard to say what is the most emotional moment, because each is different.ยกเว้น รู้มั้ย มันยากที่จะพูดว่า อะไรคือห้วงจังหวะที่มีอารมณ์มากที่สุด เพราะว่าแต่ละครั้งมันก็แตกต่างกันไป Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีอารมณ์[v. exp.] (mī ārom) EN: get in the mood (for) ; be in the mood (for)   
มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mī āromkhan) FR: avoir le sens de l'humour

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appassionato    [ADJ] มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี), Syn. impassioned
be out of humour    [IDM] รู้สึกอารมณ์เสีย, See also: มีอารมณ์ไม่ดี
be struck with    [PHRV] รู้สึก, See also: มีอารมณ์ของ
pet    [VI] มีอารมณ์เสีย, See also: โกรธ, ไม่พอใจ, Syn. to be peevish, sulk
querulously    [ADV] มีอารมณ์ร้าย
sentimentalize    [VI] มีอารมณ์อ่อนไหว, See also: มีความรู้สึกมากกว่าปกติ
soppy    [ADJ] มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป
susceptive    [ADJ] มีอารมณ์อ่อนไหว, See also: สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, Syn. vulnerable, susceptible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
amused(อะสมิวซ' ดฺ) adj. ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน, ขบขัน, Syn. entertained)
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
appasionato(อะพาซีโอเน'โท) adj. มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี) (impassioned)
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous,passionate)
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
bilious(บิล'เยิส) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ซึ่งมีน้ำดีออกมากผิดปกติ,เป็นโรคตับหรือน้ำดี,มีอารมณ์ร้าย
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
brimstonen. กำมะถัน,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย,หญิงที่กล้าและแข็งแรงอย่างผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์
bilious(adj) เกี่ยวกับน้ำดี,โมโหร้าย,มีอารมณ์ร้าย,โทสะร้าย
frantic(adj) ตื่นเต้นมาก,คลั่ง,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,บ้า,มีอารมณ์รุนแรง
furious(adj) โกรธ,บ้าระห่ำ,ทำเสีย,มีอารมณ์รุนแรง
GOOD-good-tempered(adj) มีอารมณ์ดี,เบิกบาน,แจ่มใส,ร่าเริง
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
ILL-ill-tempered(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,มีอารมณ์ร้าย
mettlesome(adj) มีใจ,กล้า,มีอารมณ์,กล้าหาญ
sentimental(adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalist(n) ผู้มีอารมณ์อ่อนไหว

German-Thai: Longdo Dictionary
Laune(n) |die, pl. Launen| อารมณ์ในขณะนั้นๆ เช่น gute Laune haben มีอารมณ์ดี, See also: S. die Stimmung, Related: gelaunt
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top