ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีสิทธิ์เลือก

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีสิทธิ์เลือก-, *มีสิทธิ์เลือก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
You don't have a choice in that matter.นายไม่มีสิทธิ์เลือกขนาดนั้น Goodfellas (1990)
-Y es, and like us, he has a choice.ทั้งเขาและเรา มีสิทธิ์เลือก The Man in the Iron Mask (1998)
Sure.มีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอ King Kong (2005)
You don't have the right to choose, Beanstalk.เธอไม่มีสิทธิ์เลือกหรอก ยายต้นถั่ว Lovely Complex (2007)
All you gotta do is get rid of Angela.เธอมีสิทธิ์เลือก Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
You've got an entire constituency riding on you having a clear vision of what you believe in.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดอยู่ฝ่ายคุณ จงมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตามสิ่งที่คุณเชื่อ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
He doesn't have a choice?เขาไม่มีสิทธิ์เลือกเลยหรือ Goodbye to All That (2008)
He's got a choice.เขามีสิทธิ์เลือก Goodbye to All That (2008)
Dave, once a month. Not optional.เดฟ คุณไม่มีสิทธิ์เลือกนะ คุณต้องมาหาผมเดือนละครั้ง You're Gonna Love Tomorrow (2008)
At least she got to make a choice to be involved, to do the righthing.อย่างน้อย เธอมีสิทธิ์เลือก เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด หรือที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
You have no free will.แกไม่มีสิทธิ์เลือกใดๆ Legion (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีสิทธิ์เลือก[v. exp.] (mī sit leūak) FR: avoir le droit de choisir

English-Thai: Nontri Dictionary
elective(adj) เกี่ยวกับการเลือก,ซึ่งมีสิทธิ์เลือก,ซึ่งได้รับเลือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top