ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีน้ำหนักเบา

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีน้ำหนักเบา-, *มีน้ำหนักเบา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I let it out so it would be lighter.ฉันปล่อยให้มันออกมาเพื่อที่จะ ลูกกลิ้ง มีน้ำหนักเบา ยิงฉันในหัวแม่ ตีนของฉัน How I Won the War (1967)
Get it in the shade. - I thought it would be lighter.ฉันคิดว่ามันจะมีน้ำหนักเบา How I Won the War (1967)
When we talk about ordinary objects, or people even, they are never exactly the same.หมีประหลาดคล้ายกับวิธีการ สองของวัตถุที่มีน้ำหนักเบาย้าย ไปรอบ ๆ อีกคนหนึ่ง The Riddle of Black Holes (2010)
Bruv, bust me a light please, you got a lighter?Bruv, หน้าอกฉันแสงโปรดที่คุณมีน้ำหนักเบาได้หรือไม่ Starred Up (2013)
A lot lighter. 5,000 kilograms lighter.จำนวนมากที่มีน้ำหนักเบา 5,000 กิโลกรัมเบา The Martian (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lightweight[ADJ] เบา, See also: มีน้ำหนักเบา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kayak(ไค'แอค) n. เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา,เรือเล็ก ๆ
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top