ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีคุณสมบัติเหมาะสม

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีคุณสมบัติเหมาะสม-, *มีคุณสมบัติเหมาะสม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know I'm the most qualified.เธอรู้ว่าฉันมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด All by Myself (2008)
There are people that are gonna be way more qualified than me now.คงจะมีคนอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มากกว่าฉันแล้วในตอนนี้ Up in the Air (2009)
A dozen of Manhattan's most eligible bachelors?ชาวแมนฮัตตั้นอีกมากที่มีคุณสมบัติเหมาะสมDr. Estrangeloved (2010)
have no obligations to each other, no commitments.ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นของกันและกัน ไม่มีอะไรผูกพันธ์ต่อกัน The Couple in the Cave (2010)
Well, that means you qualify.นั่นหมายความว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสม Duress (2012)
Hey, my dad said that the E.R. attending wasn't strangled but did die from asphyxiation.คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มาสอนแทนครู โอเค งั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีมั้ย Currents (2013)
I'm not asking if you're qualified.ผมจะไม่ถามคุณถ้าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสม Pilot (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualify[VI] ้เหมาะสม, See also: มีคุณสมบัติเหมาะสม, Syn. suit, fit, Ant. fail, be unsuited

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top