ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มารยาทที่ดี

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มารยาทที่ดี-, *มารยาทที่ดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good gracious me.คุณมีมารยาทที่ดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
For your crimes against decency, and politeness, and common courtesy,เพราะคุณกระทำขัดต่อมารยาทที่ดี และความสุภาพ และเพื่อสำนึกที่ดี The Key and the Clock (2006)
- Good manners, sir, and prudence.-มารยาทที่ดีต่างหาก และความสุขุม Becoming Jane (2007)
Look, I know I don't have the greatest bed side manner.ฟังนะ ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้มีมารยาทที่ดีเลิศ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Is he enough in your good gracesเขาคงมีมารยาทที่ดีพอ You're Undead to Me (2009)
If i do her a favor, will i get back in your good graces?ถ้าผมทำให้แล้ว จะได้รับ มารยาทที่ดีคืนมาด้วยมั้ยล่ะ? You're Undead to Me (2009)
A name like that didn't come with manners?ชื่อแบบนั้นไม่ได้มา พร้อมกับมารยาทที่ดีเหรอ? JJ (2010)
Am I really okay, or do you just have an amazing floor-side manner?ฉันไม่เป็นไรจริงๆใช่มั๊ย? หรือว่าคุณแค่มีมารยาทที่ดีเวลาอยู่ที่พื้นล่ะ? Traffic (2011)
The years have not seen you to better manners.ปีที่ยังไม่ได้ เห็นคุณมารยาทที่ดีกว่า Sacramentum (2012)
Which should put your pale British shadow back in Danny's good graces.น่าจะทำให้ ไม่ได้ดูเหมือนผู้ดีอังกฤษอีกต่อไป มารยาทที่ดีของแดเนียล Revelations (2012)
You have nice manners... for a thief and... a liar!คุณมีมารยาทที่ดี ... ... สำหรับขโมยและ ... ... คนโกหก! The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Nor of good manners nor proper bath.ไม่มีมารยาทที่ดี ไม่มีการอาบน้ำ Blood Brothers (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มารยาทที่ดี[n. exp.] (mārayāt thī dī) EN: good manners   FR: bonnes manières [fpl]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonton(บอน'ทอน) n. รูปแบบ ที่ดี,สังคมผู้ดี,มารยาทที่ดี
uncivil(อันซิฟ'เวิล) adj. ไม่มีมารยาทที่ดี,หยาบไม่สุภาพ,ไม่มีอารยธรรม,ป่าเถื่อน,ไม่มีใจกรุณา., See also: uncivility,uncivilness n. uncivilly adv. -S.discourteous

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top