ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มะเขือเทศ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มะเขือเทศ-, *มะเขือเทศ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บักเลน[บัก-เหล่น] (n name ) มะเขือเทศ (สีดา)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะเขือเทศ[N] tomato, See also: Lycopersicum esculentum Mill., Example: มะเขือเทศเป็นผักซึ่งให้วิตามินสูง, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicum esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มะเขือเทศน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicon esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tomatoesมะเขือเทศ [TU Subject Heading]
Clodosporiumมะเขือเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomatoes and potatoes.มันฝรั่ง กับ มะเขือเทศ The Great Dictator (1940)
Nice ripe tomatoes.มะเขือเทศ สุกกำลังดี The Great Dictator (1940)
Throw in some tomatoes, tomato paste, fry it and make sure it doesn't stick.โยนในมะเขือเทศวางมะเขือเทศทอดและให้แน่ใจว่ามันไม่ติด The Godfather (1972)
-They forgot the ketchup.เขาลืมซ้อสมะเขือเทศ Oh, God! (1977)
Tomatoes.มะเขือเทศ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
A mutton, lettuce and tomato sandwich when the mutton is nice and lean and the tomato is ripe.แซนด์วิชเนื้อแกะ ผักกาดหอม และมะเขือเทศ เนื้อแกะไม่ติดมัน และมะเขือเทศสุกๆ The Princess Bride (1987)
Vinnie was in charge of the tomato sauce.วินนี่เป็นคนปรุงซอสมะเขือเทศ Goodfellas (1990)
How many cans of tomatoes you put in there?แล้วใส่มะเขือเทศลงไปเท่าไหร่ Goodfellas (1990)
I had to start braising the beef and veal shanks for the tomato sauce.ผมต้องหมักเนื้อ และก็เนื้อลูกวัวสำหรับซอสมะเขือเทศ Goodfellas (1990)
All day long the guy's been watching helicopters and tomato sauce.ตลอดทั้งวันทุกคนได้แต่คอยดู เฮลิคอปเตอร์และซอสมะเขือเทศ Goodfellas (1990)
After I got here I ordered spaghetti with marinara sauce... and I got egg noodles and ketchup.พอมาถึงนี่ผมก็สั่งสปาเกตตี้ มารินาร่าซอส แต่กลับได้บะหมี่ไข่กับซอสมะเขือเทศ Goodfellas (1990)
A tomato juice will be fine.ขอน้ำมะเขือเทศครับ . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเขือเทศ[n.] (makheūathēt) EN: tomato   FR: tomate [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tomato[N] มะเขือเทศ, Syn. love-apple, pomme d'amour, tomate, jitomate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marinara(แมระแน'ระ) n. น้ำซอสมะเขือเทศ
milanaise(มิลละเนซ') adj. ใส่หลอดมะกาโรนีหรือสปาเกตตี้ผสมน้ำมะเขือเทศ เห็ด เนื้อหั่น
pizza(พิท'ซะ) n.ขนมแบบยัดไส้ที่ทำด้วยแป้งอบและโรยเนยแข็งและซอสมะเขือเทศ (แบบอิตาลี)
spaghetti(สพะเกท'ที) n. อาหารเส้นยาวอิตาลีที่ใช้กินกับเนื้อ มะเขือเทศและอื่น ๆ ,หลอดฉนวนเล็ก ๆ
tomato(ทะเม'โท) n. ต้นมะเขือเทศ,ผลมะเขือเทศ,หญิง,เด็กผู้หญิง pl. tomatoes

English-Thai: Nontri Dictionary
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
catsup(n) ซอสมะเขือเทศ
tomato(n) มะเขือเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
トマト[とまと, tomato] (n) มะเขือเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top