Search result for

มะเขือ

(54 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มะเขือ-, *มะเขือ*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บักเลน[บัก-เหล่น] (n name ) มะเขือเทศ (สีดา)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะเขือเทศ[N] tomato, See also: Lycopersicum esculentum Mill., Example: มะเขือเทศเป็นผักซึ่งให้วิตามินสูง, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicum esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มะเขือน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Solanumวงศ์ Solanaceae ที่ผลกินได้ คือ ชนิด S. melongenaL. ผลกลม ๆ มีหลายพันธุ์ เช่น มะเขือขื่น มะเขือไข่เต่า มะเขือเจ้าพระยา มะเขือละโว้, มะเขือยาว [S. melongena L. var. serpentinum (Desf.) L. H. Bailey] ผลยาว มีหลายสี, ชนิดที่ผลกินไม่ได้ คือ มะเขือขื่น ชนิด S. aculeatissimum Jacq. รากใช้ทำยาได้.
มะเขือทวาย, มะเขือมอญดู กระเจี๊ยบ.
มะเขือพวงน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Solanum torvum Sw. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้, อีสานเรียก หมากแข้ง.
มะเขือเทศน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicon esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eggplantมะเขือยาว [TU Subject Heading]
Solanum laciniatumมะเขือ [TU Subject Heading]
Solanum torvumมะเขือพวง [TU Subject Heading]
Tomatoesมะเขือเทศ [TU Subject Heading]
Clodosporiumมะเขือเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I'm lucky, it's a cucumber or eggplant.ถ้าผมโชคดี ก็จะเจอแค่แตงกวาหรือมะเขือ My Sassy Girl (2008)
- Tomatoes.มะเขือเทศ The Ramen Girl (2008)
Ketchup is the best.ซอสมะเขือเทศดีที่สุดเเล้ว Hachi: A Dog's Tale (2009)
- Spaghetti sauce. Don't ask.- ซอสมะเขือเทสมั้ง อย่าถาม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Blood you?อ๋อ แค่มะเขือเทศ Drag Me to Hell (2009)
- No, it's just tomato juice. I cut a tomato in the kitchen and it should come on my sleeve.ฉันกำลังหั่นมะเขือเทศในครัว มันคงกระเด็นมาโดนอ่ะ Drag Me to Hell (2009)
There, by the Ben Franklin potato salad pavilion.-ตรงไหน? ตรงนั้นไง ซุ้มสลัดมะเขือเทศ ของเบน แฟรงคลิน Duplicity (2009)
Tomatoes and has never even tried one.มะเขือเทศแล้วก็ไม่เคยลองกินเลย The Age of Dissonance (2009)
Maybe you should be with a guy like julian who already likes tomatoes.บางทีเธอน่าจะไปอยู่กับผู้ชายแบบจูเลียน คนที่ชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้ว The Age of Dissonance (2009)
You know, one time when Kyle and I were kids, we saw two tunnel trolls go at it over a can of stewed tomatoes.ครั้งนึง ตอนไคล์และผมยังเด็ก เราเจอคนทะเลาะกัน แย่งสตูว์มะเขือเทศกระป๋อง Today Is the Day: Part 1 (2009)
Yeah? The secret's the fresh tomatoes.เคล็ดลับคือมะเขือเทศสด To the Lighthouse (2009)
You grow tomatos?คุณปลูกมะเขือเทศเหรอ ใช่ ดูตลกเหรอ To the Lighthouse (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (am.)   FR: aubergine [f] ; morelle [f]
มะเขือขาว[n.] (makheūa khāo) EN: eggplant   
มะเขือต้น [n. exp.] (makheūa ton) EN: Brazilian potato tree ; Potato tree   
มะเขือพวง[n. exp.] (makheūa phūang) EN: Pea Eggplant   FR: aubergine grappe [f]
มะเขือม่วง[n. exp.] (makheūa muang) EN: Purple Eggplant   
มะเขือม่วงเล็ก [n. exp.] (makheūa muang lek) EN: eggplant   
มะเขือยาว [n. exp.] (makheūa yāo) EN: Long Eggplant   FR: aubergine longue [f]
มะเขือส้ม [n. exp.] (makheūa som) EN: Currant Tomato   
มะเขือเทศ[n.] (makheūathēt) EN: tomato   FR: tomate [f]
มะเขือเปราะ[n. exp.] (makheūa prǿ) EN: small eggplant ; eggplant ; Brinjal   FR: aubergine ronde [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggplant[N] มะเขือยาวสีม่วงเข้ม
tomato[N] มะเขือเทศ, Syn. love-apple, pomme d'amour, tomate, jitomate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brinal(บริง'จอล) n. มะเขือ
brinjaul(บริง'จอล) n. มะเขือ
eggplantn. ต้นมะเขือผลเป็นสีม่วง ขาวหรือเหลือง
macaroni(แมคคะโร'นี) n. มะกะโรนีเป็นหลอดกลวงสั้น ๆ ของอิตาลีมักรับประทานกับน้ำซอสมะเขือ, Syn. maccaroni
marinara(แมระแน'ระ) n. น้ำซอสมะเขือเทศ
milanaise(มิลละเนซ') adj. ใส่หลอดมะกาโรนีหรือสปาเกตตี้ผสมน้ำมะเขือเทศ เห็ด เนื้อหั่น
pizza(พิท'ซะ) n.ขนมแบบยัดไส้ที่ทำด้วยแป้งอบและโรยเนยแข็งและซอสมะเขือเทศ (แบบอิตาลี)
spaghetti(สพะเกท'ที) n. อาหารเส้นยาวอิตาลีที่ใช้กินกับเนื้อ มะเขือเทศและอื่น ๆ ,หลอดฉนวนเล็ก ๆ
tomato(ทะเม'โท) n. ต้นมะเขือเทศ,ผลมะเขือเทศ,หญิง,เด็กผู้หญิง pl. tomatoes

English-Thai: Nontri Dictionary
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
catsup(n) ซอสมะเขือเทศ
eggplant(n) มะเขือ
tomato(n) มะเขือเทศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plate brush (n ) มะเขือพวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
トマト[とまと, tomato] (n) มะเขือเทศ
茄子[なす, nasu] (n) มะเขือม่วง

German-Thai: Longdo Dictionary
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top