Search result for

มะพร้าว

(53 entries)
(0.0431 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มะพร้าว-, *มะพร้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะพร้าว[N] coconut, Example: ชาวบ้านโม่แป้ง และขูดมะพร้าว เพื่อทำขนมไว้ถวายพระ, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Cocos nucifera Linn. ในวงศ์ Palmae ผลใช้ทำน้ำมันและปรุงอาหารต่างๆ
มะพร้าวทุย[N] dried and curled coconut, Example: มะพร้าวทุยหล่นลงไปในท้องร่องสวน, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ผลมะพร้าวที่เจริญเติบโตตามปกติจนเปลือกแห้ง รูปรีๆ กะลาลีบ น้ำหนักเบา เพราะไม่มีเนื้อและน้ำ
มะพร้าวห้าว[N] ripe coconut, Example: ส่วนผสมหลักๆ ที่ใช้ทำทองม้วนคือ มะพร้าวห้าว นำมาคั้นเป็นกะทิ แป้งสาลี และน้ำตาล, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ผลมะพร้าวที่แก่จัด
มะพร้าวอ่อน[N] young coconut, Ant. มะพร้าวแก่, Example: แม่ซื้อมะพร้าวอ่อนมาทำขนม, Count unit: ผล, ลูก, ใบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มะพร้าว(-พฺร้าว) น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cocos nucifera L. ในวงศ์ Palmae ผลใช้เป็นอาหารและทำนํ้ามัน.
มะพร้าวตื่นดกก. เห่อหรือตื่นเต้นในสิ่งที่ตนไม่เคยมีไม่เคยได้จนเกินพอดี, มักพูดเข้าคู่กับ ยาจกตื่นมี ว่า มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี.
มะพร้าวทึนทึก, มะพร้าวทึมทึกน. มะพร้าวจวนแก่.
มะพร้าวทุยน. ผลมะพร้าวที่เจริญเติบโตตามปรกติจนเปลือกแห้ง รูปรี ๆ กะลาลีบ นํ้าหนักเบา เพราะไม่มีเนื้อและนํ้า นิยมตัดครึ่งท่อนเพื่อทำกราดวงถูบ้านเป็นต้น.
มะพร้าวห้าวน. ผลมะพร้าวที่แก่จัด.
มะพร้าวแก้วน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยมะพร้าวขูดเป็นเส้นหยาบ ๆ ฉาบนํ้าตาล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coconutมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coconutมะพร้าว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ You put the lime in the coconut...เธอใส่มะนาวลงไปในมะพร้าว Confessions of a Shopaholic (2009)
I hate coconut. Not the taste, the consistency.ฉันไม่ชอบมะพร้าว ไม่ใช่รสชาติ เพราะความเหนียวของมันน่ะ Zombieland (2009)
Of a robbery in coconut grove last night.คดีจี้ปล้น ที่สวนมะพร้าว เมื่อคืนนี้ Hello, Dexter Morgan (2009)
And he's off somewhere drinking booze out of a coconut.แล้วเขาก็อยู่ที่ไหนสักแห่ง ดื่มเหล้าเสิร์ฟในลูกมะพร้าว Good God, Y'All (2009)
Ginger coconut. Blue Hawaiian.มะพร้าวขิง บูลฮาวายเอี้ยน White to Play (2009)
Fruit cocktail, with coconut shavings,คอกเทลผลไม้ กับมะพร้าวขูด Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
A coconut!มะพร้าวMerry Madagascar (2009)
This'll get me back on the naughty list. Coconut ball fight!นี่จะทำให้ชั้นได้อยู่ในรายชื่อเด็กซนอีก ศึกลูกมะพร้าวMerry Madagascar (2009)
Only making the smell of rotten coconuts worse.เลยทำให้เหม็นกลิ่นหืน.. ของมะพร้าวเน่าๆเข้าไปใหญ่ Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
The Japs might have poisoned the coconuts.พวกไอ้ยุ่น มันอาจจะวางยาลูกมะพร้าว.. Guadalcanal/Leckie (2010)
Coconut plantation used a cove about 10 miles up.แนวเพาะปลูกมะพร้าว.. ต้องใช้แนวลำธารตั้งแต่ 10 ไมล์ขึ้นไป Guadalcanal/Leckie (2010)
There wasn't any part of me that didn't hurt-คู่หูผมต้มกาแฟจากไฟที่ก่อ จากซุงของต้นมะพร้าว Iwo Jima (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะพร้าว[n.] (maphrāo) EN: coconut   FR: coco [m] ; noix de coco [f]
มะพร้าว[n.] (maphrāo) EN: Coconut tree ; Coco palm   
มะพร้าวขาว[n. exp.] (maphrāo khāo) EN: white grated coconut   
มะพร้าวทึนทึกขูดกระต่ายจีน[n. exp.] (maphrāo theuntheuk khūt kratāi jīn) EN: shredded coconut   
มะพร้าวทุย[n.] (maphrāothui) EN: dried and curled coconut   
มะพร้าวน้ำหอม[n. exp.] (maphrāo nāmhøm) EN: coconut with a flagrant juice ; aromatic coconut ; young coconut   
มะพร้าวห้าว[n.] (maphrāohāo) EN: ripe coconut   
มะพร้าวอ่อน[n. exp.] (maphrāo øn) EN: young coconut ; green coconut   
มะพร้าวแคระ [n. exp.] (maphrāo khrae) EN: Arikury palm   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coco[N] มะพร้าว, Syn. coconut
cocoanut[N] ต้นมะพร้าว, See also: มะพร้าว, Syn. coconut palm, coconut tree, coco, coconut
cocoanut[N] มะพร้าว, Syn. coco, coconut
cocoanut[N] ลูกมะพร้าว, See also: มะพร้าว, Syn. coco, coconut
coconut[N] ต้นมะพร้าว, See also: มะพร้าว, Syn. coconut palm, coconut tree, coco, cocoanut
coconut[N] มะพร้าว, Syn. coco, cocoanut
coconut[N] ลูกมะพร้าว, See also: มะพร้าว, Syn. coco, cocoanut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocon. ต้นมะพร้าว,มะพร้าว, Syn. coconut
coconutn. ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว.
coir(คอย'เออะ) n. ใยเปลือกมะพร้าว
copra(คอพ'พระ) n. เนื้อมะพร้าวแห้ง
milk(มิลคฺ) n. น้ำนม,ของเหลวที่คล้ายน้ำนม (เช่นน้ำมะพร้าว) vt. รีดน้ำนม,รีด,ปอกลอก,บั่นทอน vi. ให้น้ำนม -Phr. (cry over spilt milk เสียใจต่อสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้ว), See also: milking n., Syn. tap,extract,exploit
spathe(สเพธ) n. ใบอ่อนรอบดอก,ใบอ่อนรอบช่อดอกไม้,กาบมะพร้าว,งวงมะพร้าว., See also: spathed adj., Syn. bract

English-Thai: Nontri Dictionary
coco(n) ต้นมะพร้าว,มะพร้าว
cocoanut(n) ต้นมะพร้าว,ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว
coconut(n) ต้นมะพร้าว,ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว
coir(n) กาบมะพร้าว,เปลือกมะพร้าว
copra(n) เนื้อมะพร้าวแห้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
椰子[やし, yashi] มะพร้าว

German-Thai: Longdo Dictionary
Kokosnuß(n) |die, pl. Kokosnüsse| มะพร้าว, See also: Kokosmilch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top