Search result for

มองผ่าน

(29 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มองผ่าน-, *มองผ่าน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nightjar here, there's some fellow looking through the window.ไนท์จาร์พูด มีผู้ชายคนนึง มองผ่านหน้าต่างเข้าไป The Bank Job (2008)
Yeah, I saw you look, though.ใช่ฉันเห็นนายมองผ่านๆ Emotional Rescue (2009)
So you just gotta get past the tired adult to find the horny teenage boy inside.ดังนั้นคุณแค่มองผ่านผู้ใหญ่ที่เหนื่อยล้า เพื่อมองหาเด็กวัยรุ่นที่มีความต้องการข้างใน A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
The dolphin is captured and put in a concrete tank surrounded by a stadium full of screaming people.โลมาสามารถ ที่จะมองผ่านตัวคุณได้ พวกมันเห็นหัวใจคุณเต้น The Cove (2009)
She promised she was just gonna look in the window.เธอสัญญาว่า เธอจะแค่มองผ่านจากกระจกเท่านั้นน่ะ Scratches (2009)
¶¶ 'Cause you can look right through me ¶¶# เพราะเธอมองผ่านฉันได้ # Pilot (2009)
¶ but your empty eyes seem to pass me by ¶# แต่สายตาของเธอ มองผ่านฉันไป # Wheels (2009)
I noticed that there was microfracturing on the inside ees of the scapue, as if they'd been rubbed together.ฉันจะบอกได้ ถ้ามองผ่านกล้องขยาย ในส่วนของกระดูก ถ้ามันขัดกันอยู่ The Bond in the Boot (2009)
DEAN: Consuela Alvarez?[SP]พอมองผ่านกระจกหน้าต่างเข้าไป ฉันก็เห็นคนที่ฆ่าคุณฮิล Fallen Idols (2009)
I remember, no matter how black it got whenever I looked through those goggles, everything was as clear as day.ผมจำได้, ไม่ว่าจะมืดมิดแค่ไหน... ...มองผ่านช่องแว่นนี่เมื่อไหร่ จะสว่างไสวเหมือนกลางวัน Watchmen (2009)
This place was called Crossroads Manufacturing before it closed.สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าโรงงาน "ทางแยก" มองผ่านทางแยกไปสิ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Gentlemen, you are looking through a window... into another world.ท่านสุภาพบุรุษ ท่านกำลังมองผ่านหน้าต่าง ไปสู่โลกอื่น Peter (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast one's eye over[IDM] มองผ่านๆ, See also: มองลวกๆ, Syn. pass over
drop[VT] มองข้าม, See also: มองผ่าน
look through[PHRV] มองผ่าน, See also: มองลวกๆ, ดูคร่าวๆ, Syn. see through
look through[PHRV] มองข้าม, See also: มองผ่าน
pass over[PHRV] มองผ่าน, See also: มองลวกๆ, Syn. cast over
peep at[PHRV] มองผ่านเร็วๆ, See also: มองแวบเดียว, Syn. peek at
peep through[PHRV] มองผ่าน, See also: มองลอด, มองตามช่อง
peer through[PHRV] มองผ่าน, See also: มองลอด
run over[PHRV] (สายตา) หรือส่วนอื่นของร่างกายไล่ไปตาม, See also: มองผ่าน
see through[PHRV] มองเห็นอีกด้านของบางสิ่ง, See also: มองผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
micrometer(ไมครอม'มะเทอะ) n. เครื่องมือวัดสิ่งที่มองผ่านทางกล้องจุลทรรศน์
skim(สคิม) vt. ตักของสิ่งที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของเหลวออก,ขว้างแฉลบ,เกิดเป็นฝ้าอยู่บนผิวหน้า,ทำให้คลุมไปด้วยฝ้า,มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ vi. แฉลบผิวหน้าไป,เฉียดผ่านไป,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ ,กลายเป็นฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้า.
skip(สคิพ) vi.,vt.,n. (การ) กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,หนีอย่างลับ ๆ ,ข้าม,ข้ามไป,สิ่งที่มองผ่านไป,สิ่งที่ตกหล่น,สิ่งที่กระโดดข้าม., Syn. jump,hop

English-Thai: Nontri Dictionary
glimpse(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด
glimpse(vi) มองผาด,เห็นแวบหนึ่ง,มองผ่าน,มองปราด

German-Thai: Longdo Dictionary
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top