ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มรดกทางวัฒนธรรม

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มรดกทางวัฒนธรรม-, *มรดกทางวัฒนธรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรดกทางวัฒนธรรม[N] cultural heritage, Example: มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today, we will explore our beautiful and indigenous cultural heritage.วันนี้เราจะมาสำรวจความงามของมรดกทางวัฒนธรรมคนพื้นเมืองเรากัน Dasepo Naughty Girls (2006)
We have other cultural heritages besides Tae Kwon Do, right?ที่จริงเรายังมี มรดกทางวัฒนธรรม ที่ไม่ใช่ เทควันโดอีก Dasepo Naughty Girls (2006)
Kyoto Castle is an excellent cultural legacy, like the New Golden Pavilion.ปราสาทเกียวโตเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีเยี่ยม, เหมือนกับปราสาททองคำ Tekken: Blood Vengeance (2011)
There's a lot of rich cultural heritage disappearing, and we're trying to protect what's left both locally and globally...มีมรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมากที่ได้หายไป และพวกเราพยายามปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่ ทั้งในประเทศและทั่วโลก Bears Will Be Bears (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มรดกทางวัฒนธรรม[n. exp.] (møradok thāng watthanatham) EN: cultural heritage   FR: héritage culturel [m]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文化遺産[bunka isan] มรดกทางวัฒนธรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top