ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มยุรา

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มยุรา-, *มยุรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มยุรา[N] peacock, Syn. ยูง, นกยูง, มยุเรศ, มยุร, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (กวี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มยุรา, มยุเรศน. นกยูง.
มยุรา, มยุเรศดู มยุร-, มยุระ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The "Wishbone"สร้อย "แววมยุรา" ใช่ไหม Episode #1.4 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มยุรา = มยุระ[n.] (mayurā = mayura) EN: peacock   FR: paon [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top