ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภาวะฉุกเฉิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาวะฉุกเฉิน-, *ภาวะฉุกเฉิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะฉุกเฉิน(n) emergency, Example: รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว ภายหลังมีการจับกุมนายทหารบกที่ต้องหาว่าจะก่อการจลาจลขึ้น, Thai Definition: ภาวะอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรืออันอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาวะฉุกเฉินน. ภาวะอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรืออันอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวการณ์รบหรือการสงคราม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory emergencyภาวะฉุกเฉินทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency, respiratoryภาวะฉุกเฉินทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
national emergencyภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergenciesภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergenciesภาวะฉุกเฉิน, ฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergencies, Trueภาวะฉุกเฉิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง! Akira (1988)
This is urgent.นี่เป็นภาวะฉุกเฉิน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
This is an emergency protocol, 90206.นี่เป็นสัญญาณภาวะฉุกเฉิน 90206 Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
This is an emergency protocol, 90206.นี่เป็นสัญญาณภาวะฉุกเฉิน 90206 Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Danger! Danger! Danger!อันตราย อันตราย อันตราย ยานลำเลียงอยู่ในภาวะฉุกเฉิน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
This is an emergency.นี่เป็นสภาวะฉุกเฉิน The Fog (2005)
The hell she is. I ordered a state of emergency an hour ago.ก็ต้องอยู่แล้ว ผมประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อชั่วโมงที่แล้ว Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
The recent crisis in South Korea occurred as the result of an error...ากภาวะฉุกเฉินที่เกิดเมื่อเร็วๆ นี้ ในเกาหลี เป็นความผลจากการผิดพลาด... The Host (2006)
Ultimately, the virus was not discovered and we conclude that the cause of the crisis...ท้ายที่สุดเราไม่พบไวรัส และพวกเราก็ลงความเห็นว่าภาวะฉุกเฉิน... The Host (2006)
I know that GyehRu is in an emergency right now.ข้ารู้ว่าเครูตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินตอนนี้ The Book of the Three Hans (2006)
Will Be Coordinating Fairview's Emergency Responseจะรับหน้าที่ประสานงานด้านภาวะฉุกเฉิน Something's Coming (2007)
Caประกาศภาวะฉุกเฉิน The Right Stuff (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาวะฉุกเฉิน[phāwa chukchoēn] (n, exp) EN: emergency  FR: cas d'urgence [ fm ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emergency(n) ภาวะเร่งด่วน, See also: ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง, Syn. accident, crisis, urgency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน, การเชื่อมผนึก, เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน, ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation, juncture, connection
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน, ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
exigence(เอค'ซิเจินซฺ, -ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน, ความต้องการ, ความจำเป็น, เรื่องด่วน, เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
exigency(เอค'ซิเจินซฺ, -ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน, ความต้องการ, ความจำเป็น, เรื่องด่วน, เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ, ความเร่งเร้า, ความเร่าร้อน, ความรีบด่วน, ภาวะฉุกเฉิน, urgencies ความรีบด่วน, เรื่องรีบด่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล, ภาวะฉุกเฉิน, ภาวะล่อแหลม
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน, ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน, เหตุปัจจุบันทันด่วน
urgency(n) ความรีบด่วน, ภาวะฉุกเฉิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top