ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภาวะการณ์

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาวะการณ์-, *ภาวะการณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะการณ์[N] situation, See also: event, profile, Syn. สภาพการณ์, Example: มนุษย์ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน, Thai definition: ความเป็นไปของสภาพนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is NSA priority level four. Any questions?นี่เป็นภาวะการณ์ NSA ระดับ 4 มีใครสงสัยอะไรมั้ย ? The Bourne Ultimatum (2007)
After all, if I cannot change when circumstances demand it how can I expect others to?และถ้าผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง.. ในสภาวะการณ์เช่นนี้ได้แล้ว ...ผมจะคาดหวังให้คนอื่น ทำเหมือนกันได้อย่างไร? Invictus (2009)
They must now know the stakes are mortal.ซึ่งสภาวะการณ์ตอนนี้.. มีความอันตรายขึ้นอย่างมาก Guadalcanal/Leckie (2010)
Do we, in these unique circumstances, merely leave him? Mm-hm.ในสภาวะการณ์พิเศษเช่นนี้ เราจะทิ้งเขา/อืมฮึ Episode #18.4 (2012)
The kingdom is teetering on bankruptcy.อาณาจักรนี้กำลังอยู่ในภาวะการณ์ล้มละลาย Tiny (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาวะการณ์[n.] (phāwakān) EN: situation ; event ; profile   FR: situation [f] ; contexte [m]
ภาวะการณ์เงิน[n. exp.] (phāwakān ngoen) FR: conditions financières [fpl]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top