ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟ้องกลับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟ้องกลับ-, *ฟ้องกลับ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟ้องกลับก. ฟ้องให้โจทก์กลับตกเป็นจำเลยในคดีอาญาด้วยเรื่องที่โจทก์ฟ้องมาก่อน เช่น ฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จหรือเบิกความเท็จ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please, could we stop these recriminations... and use the time to decide tomorrow's program?กรุณาเราสามารถหยุดฟ้องกลับเหล่านี้ และใช้เวลาในการตัดสินใจที่ โปรแกรมในวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
I think Mr. Tibbs has himself grounds for a lawsuit, so I think we should let him go and send his wife some flowers.ไม่แน่ ทิบส์ อาจจะฟ้องกลับได้ ทางที่ดีปล่อยเขาไปดีกว่า แล้วฝากช่อดอกไม้ถึงภรรยาเขาด้วย Ring Around the Rosie (2011)
Well, thanks to your disgusting smears in the media, that might be true, which is why we're also filing a countersuit for libel, slander, and anything else that might be appropriate in this case.ขอบคุณสำหรับการใส่ร้ายป้ายสีอันน่าเกลียดของคุณ มันอาจจะเป็นความจริง ที่ว่าทำไมเรากำลังจะฟ้องกลับสำหรับการหมิ่นประมาท Discovery (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้องกลับ[v. exp.] (føng klap) EN: countercharge ; turn the tables   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recriminate[VI] กล่าวแย้ง, See also: ฟ้องกลับ, Syn. accuse, retort

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top