Search result for

ฟ้อง

(87 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟ้อง-, *ฟ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ้อง[V] indicate, See also: show, inform, Example: ผลงานที่ผ่านมาในรอบปีฟ้องให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรมตำรวจที่ตกต่ำลง, Thai definition: แสดงให้รู้
ฟ้อง[V] complain, See also: accuse, tell on, inform against, Example: เขามักจะไปฟ้องแม่ว่าเพื่อนๆ ที่โรงเรียนชอบแกล้งเขา, Thai definition: กล่าวหา, กล่าวโทษ
ฟ้อง[N] accusation, See also: charge, Syn. คำฟ้อง, Example: นายทหารใหญ่ยึดอำนาจจากเขาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ หนำซ้ำยังยื่นฟ้องพวกเขาต่อศาลพิเศษด้วย, Thai definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ฟ้อง[V] charge, See also: sue, prosecute, Syn. ฟ้องร้อง, Example: อัยการเตรียมฟ้องหล่อนและทายาทในข้อหาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ข้อหา, Thai definition: กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ฟ้องคดี[V] prosecute, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, Example: เขาน่าจะฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายกับผู้สั่งยิงประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ, Thai definition: กล่าวโทษผู้อื่นต่อศาลสถิตยุติธรรม
ฟ้องศาล[V] sue, See also: process, Example: ทนายความยื่นฟ้องศาลดำเนินคดีกับน้องชายต่างบิดาแล้วในข้อหานิติกรรมอำพราง, Thai definition: ยื่นข้อกล่าวหาผู้กระทำผิดต่อศาล
ฟ้องร้อง[V] sue, See also: accuse, charge, file, make a prosecution, bring charge against, Syn. กล่าวโทษ, ฟ้อง, ฟ้องคดี, Example: เขาถูกฟ้องร้องกรณีหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ ซึ่งศาลได้พิจารณาปรับเป็นเงินหนึ่งล้านบาท, Thai definition: กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ฟ้องหย่า[V] enter a claim for divorce, See also: enter suit for divorce, Example: เธอแน่ใจแล้วหรือที่จะฟ้องหย่าสามีของเธอ, Thai definition: ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอยกเลิกภาวะสมรส
ฟ้องแย้ง[N] counter-claim, See also: counter-prosecution, countercharge, Syn. คำฟ้องแย้ง, Example: เขาฟ้องแย้งว่าอีกฝ่ายหนึ่งว่าผิดสัญญาก่อน, Thai definition: การที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์, Notes: (กฎหมาย)
ฟ้องตัวเอง[V] act contrarily, Example: คนผิดฟ้องตัวเองว่าทำผิดจริงโดยไม่ต้องหาหลักฐานใดๆ อีก, Thai definition: แสดงความผิดของตนออกมาให้ผู้อื่นรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ, แสดงความเท็จออกมาให้ปรากฏ, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟ่องว. อาการที่ลอยสูง เด่น หรืออยู่ตามลำพัง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ลอย เป็น ลอยฟ่อง, เช่น หมาตายลอยฟ่อง ลูกโป่งลอยฟ่องอยู่บนท้องฟ้า.
ฟ้องก. กล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อผู้ใหญ่หรือต่อศาล เช่น ฟ้องครู ฟ้องศาล, แสดงให้รู้ เช่น มีหลักฐานฟ้องอยู่ในตัว
ฟ้องโดยปริยายหมายความว่า ขัดกัน, ไม่ตรงกัน, เช่น ข้อความข้างต้นกับข้างปลายฟ้องกันเอง.
ฟ้องน. คำฟ้อง.
ฟ้องกลับก. ฟ้องให้โจทก์กลับตกเป็นจำเลยในคดีอาญาด้วยเรื่องที่โจทก์ฟ้องมาก่อน เช่น ฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จหรือเบิกความเท็จ.
ฟ้องตัวเองก. แสดงความผิดของตนออกมาให้ผู้อื่นรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ, แสดงความเท็จออกมาให้ปรากฏ.
ฟ่องฟูก. ฟูฟ่อง.
ฟ้องร้องก. กล่าวโทษ, กล่าวหา.
ฟ้องแย้งก. การที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์.
ฟ้องแย้งน. คำฟ้องแย้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sueฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impledeฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sue in forma pauperisฟ้องคดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sue for damagesฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterchargeฟ้องแย้ง (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterclaimฟ้องแย้ง (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Double jeopardyฟ้องซ้ำ [TU Subject Heading]
Set off and counterclaimฟ้องแย้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You didn't call the guy? You have to show up at the arraignment.คุณไม่ได้เรียกชายคนนั้น/ซึ่งมันเห็นได้ตอนส่งฟ้องศาล Birthmarks (2008)
He's the one you'll be suing when you develop sepsis. Well, why is he here?เขาเป็นคนหนึ่งที่คุณจะฟ้อง เมื่อคุณอาการดีขึ้น Joy (2008)
You think he's gonna sue over where?คุณคิดว่าเขาจะฟ้องร้องหรือ The Itch (2008)
Your patient called his lawyer, threatened to sue us.คนไข้ของคุณ เรียกทนายความของเขา ขู่จะฟ้องเรา The Itch (2008)
Nothing to sue about.ไม่มีอะไรให้ต้องฟ้อง The Itch (2008)
They'll do everything they can. My lawyer said they might file criminal charges.พวกเขาจะทำทุกอย่างที่พวกเขาช่วยได้ ทนายของฉันบอกว่า อาจจะโดนฟ้องความผิดทางอาญา Pilot (2008)
Cleaning was never her strong suit.ตามมาคอยล้างเรื่องที่เธอกำลังจะโดนฟ้อง Pilot (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
Sue him. I'll be a witness.เธอฟ้องเลย เด๋วฉันจะเป็นพยานให้เอง Scandal Makers (2008)
Maybe I should.จริงป่าวคะ งั้นฉันอาจจะฟ้องก็ได้ Scandal Makers (2008)
Make sure you sue him!ฟ้องมันเลย เข้าใจไหม Scandal Makers (2008)
By telling your mommy?ฟ้องแม่เหรอ? Baby and I (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ่อง[adv.] (føng) EN: highly ; freely   FR: à la dérive
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
ฟ้องกลับ[v. exp.] (føng klap) EN: countercharge ; turn the tables   
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; raise an action against   FR: ester en justice
ฟ้องคดีแพ่ง[v. exp.] (føng khadī phaeng ) EN: file a civil action   
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng thān minpramāt) EN: bring an action for defamation   
ฟ้องต่อศาล[v. exp.] (føng tø sān) EN: go to court ; bring an action   
ฟ้องพินัยกรรม[v. exp.] (føng phinaikam) EN: challenge a will   
ฟ่องฟู[v.] (føngfū) EN: progress ; became better ; develop   FR: progresser
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre

English-Thai: Longdo Dictionary
event(n) ผลการฟ้องร้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuse[VT] ฟ้องร้อง, See also: ฟ้องศาล, Syn. charge
charge[VT] ฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี
criminate[VT] ฟ้อง, See also: กล่าวหา, ดำเนินคดี, Syn. accuse, impeach, incriminate
file[VT] ยื่นฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
rat on[IDM] รายงานความผิด, See also: ฟ้องหรือบอกถึงความผิดของคนอื่น
impeach[VT] ฟ้องร้อง (ทางกฎหมาย), Syn. charge
implead[VT] ฟ้องร้องในศาล, See also: ดำเนินคดีในศาล, Syn. prosecute
implead[VI] ฟ้องร้องในศาล, See also: ดำเนินคดีในศาล, Syn. prosecute
incriminate[VT] ฟ้องร้อง, See also: กล่าวหา, Syn. accuse, charge, inculpate
indict[VT] ฟ้องร้อง, See also: ฟ้อง, ดำเนินคดี, Syn. accuse, arraign, charge, Ant. acquit, absolve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
cause(คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้, Syn. motive

English-Thai: Nontri Dictionary
accuser(n) โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
charge(vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ
chargeable(adj) อาจถูกฟ้องได้
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
filing a caseฟ้องคดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
告口[つげぐち, tsugeguchi] (n) ฟ้อง (ฟ้องคุณครู,ฟ้องแม่,ฟ้องพ่อ,ฟ้องผู้ใหญ่)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
訴える[うったえる, uttaeru] Thai: ฟ้องร้อง English: to sue (a person)
訴訟[そしょう, soshou] Thai: ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล English: litigation

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top