Search result for

ฟู

(64 entries)
(0.4827 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟู-, *ฟู*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟู    [V] rise, See also: swell, bulge, Ant. แฟบ, Example: พอไข่ขาวฟูได้ที่ก็เตรียมตัวเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้เลย, Thai definition: พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น
ฟู    [N] mattress, Syn. เบาะ, ที่นอน, Example: ถ้าฉันไม่ได้นอนบนฟูกหนาๆ คงนอนไม่หลับ, Count unit: แผ่น, ลูก, หลัง, Thai definition: ที่นอนใหญ่ที่ยัดด้วยนุ่น
ฟู    [V] swell, See also: rise, bulge, overflow, Syn. อืด, ล้น, Example: ระวังกะทิฟูดล้นหม้อ เดี๋ยวหัวกะทิจะไปหมด, Thai definition: พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้วขึ้นไปอีก
ฟู    [ADJ] soaked, See also: flooded, saturated, Syn. อาบ, โซม, ท่วม
ฟู    [ADV] sound of blowing, Example: แม่แมวรู้จักขู่ฟู่ๆ เมื่อเราเข้าไปใกล้ลูกๆ ของมัน, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
ฟูฟ่อง    [V] fluff out/up, Syn. ฟ่องฟู, ฟู, Example: นกสาวทำขนฟูฟ่อง เอียงตัวไปมาล้อนกหนุ่ม, Thai definition: พองตัวขึ้นอย่างกระจายไปรอบๆ
ฟูมน้ำ    [V] wade, See also: ford, Syn. ลุยน้ำ, Example: เขาฟูมน้ำไปยังฝั่งตรงข้ามอย่างเร่งรีบ, Thai definition: เดินลุยไปบนน้ำหรือโคลน
ฟูมฟัก    [V] bring up, See also: nurture, take care, raise, Syn. ฟักฟูม, กล่อมเกลี้ยง, Example: หล่อนฟูมฟักลูกสาวคนเล็กอย่างกับไข่ในหิน ไม่ให้ชายใดข้องเกี่ยวเลย, Thai definition: เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคอง
ฟูมฟาย    [ADV] lavishly, See also: extravagantly, Example: เธอจะคิดฟูมฟายให้กลุ้มใจไปก่อนทำไม ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก, Thai definition: อย่างมากมายล้นเหลือ
ฟูมฟาย    [ADV] tearfully, Syn. อาบน้ำตา, Example: น้องจะร้องไห้ฟูมฟายไปทำไม หมาตายแค่นี้, Thai definition: มีน้ำตาอาบหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟูก. พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น, เช่น ขนมสาลี่ฟูมาก ปลาดุกฟู, อูดขึ้น เช่น แป้งหมักฟูขึ้น, พองโป่งขึ้นมา เช่น ผมฟู ปุยนุ่นฟู สุนัขขนฟู.
ฟูว. เสียงดังเช่นนั้น.
ฟูน. เรียกเตาที่ใช้สูบลมพ่นน้ำมันให้ขึ้นไปถูกไฟลุกเป็นเปลว ว่า เตาฟู่.
ฟูน. ที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นเป็นต้น มักทำเป็นลูกฟูก.
ฟูก. อูดขึ้น, ล้นขึ้น.
ฟูว. เสียงดังเช่นนั้น.
ฟูดฟาดว. เสียงอย่างเสียงหายใจแรง ๆ เวลาเหนื่อยมาก ๆ, ฟืดฟาด ก็ว่า.
ฟูฟ่องก. กระเตื้องขึ้น, ดีขึ้น, เจริญขึ้น, ฟุ้งกระจายไปด้วยความดี, ฟ่องฟู ก็ว่า.
ฟูว. อาบ, โซม, ท่วม, อูม
ฟูเฟ้อ, มาก เช่น น้ำลายฟูมปาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fourier transform infrared spectroscopyฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Furans ฟูเรนส์
ชื่อทั่วไปของโพลีคลอริเนเต็ด ไดเบนโซฟูแรน (Polychlorinated Dibenzofurans, PCDFS) [สิ่งแวดล้อม]
Fume ฟู
อนุภาคของของแข็งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของไอ ของสาร และสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Fugacarฟูกาคา [การแพทย์]
Fulcinฟูลซิน [การแพทย์]
Fumaratesฟูมาเรท [การแพทย์]
Furadanฟูเรดาน [การแพทย์]
Furaltadoneฟูราลทาโดน [การแพทย์]
Furazolidoneฟูราโซลิโดน [การแพทย์]
Furethrinฟูเรทริน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟู[adj.] (fū) EN: spongy ; fluffy   FR: duveteux ; spongieux
ฟู[n.] (fūk) EN: mattress   FR: matelas [m]
ฟูลไทม์[adv.] (fūnthaim) EN: full-time ; full time   FR: à plein temps
ฟูลไทม์[n. exp.] (ngān fūnthaim) EN: full-time job   FR: travail à plein temps [m]
ฟูแล่ม[TM] (Fūlaem) EN: Fulham ; Fulham F.C. ; Fulham Football Club   FR: Fulham

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluffy    [ADJ] ฟู (อาหาร)
leaven    [VI] ขึ้นฟู (ขนมปัง), See also: ฟู
lush    [ADJ] หรูหรา, See also: ฟู่ฟ่า, โอ่อ่า, Syn. luxurious
mattress    [N] ที่นอน, See also: ฟูก, เบาะ, Syn. pallet, cushing
maudlin    [ADJ] สะอึกสะอื้น, See also: ฟูมฟาย, ร้องไห้คร่ำครวญ, Syn. mawkish, teary, weepy, Ant. unsentimental
puffy    [ADJ] ฟูฟ่อง, See also: ฟู
quilt    [N] ฟูก, See also: ที่นอน, Syn. mattress, puff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
armful(อาร์ม'ฟูล) n., (pl. -fuls) ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณที่มาก (a large quantity)
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
ascend(อะเซนดฺ') vi.,vt. ขึ้น,ประสบความสำเร็จ,เฟื่องฟู, Syn. advance,rise
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
baking powdern. แป้งฟูหรือแป้งอบขนมปัง
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly

English-Thai: Nontri Dictionary
ascend(vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
deluxe(adj) หรูหรา,ฟู่ฟ่า,วิลิศมาหรา,ดีเป็นพิเศษ
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
fizzle(n) เสียงหวือ,เสียงฟู
fizzle(vi) ส่งเสียงหวือ,ทำเสียงฟู
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
hiss(n) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงโห่
hiss(vi) ทำเสียงฟู่,ร้องเสียงฟ่อ,โห่ร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ふんわり[ふんわり, funwari] (adj) ฟูฟ่อง อ่อนนุ่ม

Are you satisfied with the result?

Go to Top