Search result for

ฟู

(76 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟู-, *ฟู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟู[V] rise, See also: swell, bulge, Ant. แฟบ, Example: พอไข่ขาวฟูได้ที่ก็เตรียมตัวเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้เลย, Thai definition: พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น
ฟู[N] mattress, Syn. เบาะ, ที่นอน, Example: ถ้าฉันไม่ได้นอนบนฟูกหนาๆ คงนอนไม่หลับ, Count unit: แผ่น, ลูก, หลัง, Thai definition: ที่นอนใหญ่ที่ยัดด้วยนุ่น
ฟู[V] swell, See also: rise, bulge, overflow, Syn. อืด, ล้น, Example: ระวังกะทิฟูดล้นหม้อ เดี๋ยวหัวกะทิจะไปหมด, Thai definition: พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้วขึ้นไปอีก
ฟู[ADJ] soaked, See also: flooded, saturated, Syn. อาบ, โซม, ท่วม
ฟู[ADV] sound of blowing, Example: แม่แมวรู้จักขู่ฟู่ๆ เมื่อเราเข้าไปใกล้ลูกๆ ของมัน, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
ฟูฟ่อง[V] fluff out/up, Syn. ฟ่องฟู, ฟู, Example: นกสาวทำขนฟูฟ่อง เอียงตัวไปมาล้อนกหนุ่ม, Thai definition: พองตัวขึ้นอย่างกระจายไปรอบๆ
ฟูมน้ำ[V] wade, See also: ford, Syn. ลุยน้ำ, Example: เขาฟูมน้ำไปยังฝั่งตรงข้ามอย่างเร่งรีบ, Thai definition: เดินลุยไปบนน้ำหรือโคลน
ฟูมฟัก[V] bring up, See also: nurture, take care, raise, Syn. ฟักฟูม, กล่อมเกลี้ยง, Example: หล่อนฟูมฟักลูกสาวคนเล็กอย่างกับไข่ในหิน ไม่ให้ชายใดข้องเกี่ยวเลย, Thai definition: เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคอง
ฟูมฟาย[ADV] lavishly, See also: extravagantly, Example: เธอจะคิดฟูมฟายให้กลุ้มใจไปก่อนทำไม ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก, Thai definition: อย่างมากมายล้นเหลือ
ฟูมฟาย[ADV] tearfully, Syn. อาบน้ำตา, Example: น้องจะร้องไห้ฟูมฟายไปทำไม หมาตายแค่นี้, Thai definition: มีน้ำตาอาบหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟูก. พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น, เช่น ขนมสาลี่ฟูมาก ปลาดุกฟู, อูดขึ้น เช่น แป้งหมักฟูขึ้น, พองโป่งขึ้นมา เช่น ผมฟู ปุยนุ่นฟู สุนัขขนฟู.
ฟูว. เสียงดังเช่นนั้น.
ฟูน. เรียกเตาที่ใช้สูบลมพ่นน้ำมันให้ขึ้นไปถูกไฟลุกเป็นเปลว ว่า เตาฟู่.
ฟูน. ที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นเป็นต้น มักทำเป็นลูกฟูก.
ฟูก. อูดขึ้น, ล้นขึ้น.
ฟูว. เสียงดังเช่นนั้น.
ฟูดฟาดว. เสียงอย่างเสียงหายใจแรง ๆ เวลาเหนื่อยมาก ๆ, ฟืดฟาด ก็ว่า.
ฟูฟ่องก. กระเตื้องขึ้น, ดีขึ้น, เจริญขึ้น, ฟุ้งกระจายไปด้วยความดี, ฟ่องฟู ก็ว่า.
ฟูว. อาบ, โซม, ท่วม, อูม
ฟูเฟ้อ, มาก เช่น น้ำลายฟูมปาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fourier transform infrared spectroscopyฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Furans ฟูเรนส์
ชื่อทั่วไปของโพลีคลอริเนเต็ด ไดเบนโซฟูแรน (Polychlorinated Dibenzofurans, PCDFS) [สิ่งแวดล้อม]
Fume ฟู
อนุภาคของของแข็งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของไอ ของสาร และสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Fugacarฟูกาคา [การแพทย์]
Fulcinฟูลซิน [การแพทย์]
Fumaratesฟูมาเรท [การแพทย์]
Furadanฟูเรดาน [การแพทย์]
Furaltadoneฟูราลทาโดน [การแพทย์]
Furazolidoneฟูราโซลิโดน [การแพทย์]
Furethrinฟูเรทริน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't mind. I'll sleep with you.ไม่เป็นไร ฉันนอนฟูกเดียวกับนายได้ Emotions (2017)
Besides, this place is tiny and there's only one futon.แถมที่นี่ก็เล็กมาก ๆ ด้วย ฟูกก็มีแค่แผ่นเดียว Emotions (2017)
Midnight fuchsia. You're so pretty.มิดไนต์ฟูเชีย พี่สวยจัง You Get Me (2017)
It's midnight fuchsia. I'll get you a bottle sometime.สีมิดไนต์ฟูเชีย เดี๋ยววันหลังเอาขวดมาให้ You Get Me (2017)
Thank you!- เคมิคอลส์ โฮลฟูด พีชชีดีไลต์เบกกิง) Okja (2017)
Don't lose your nerve, LeFou.อย่าใจแป้วซิ เลอฟู Beauty and the Beast (2017)
LeFou... my dearest companion... did I... your oldest friend and most loyal compatriot... try to kill the father of the only woman I've ever loved?เลอฟู เพื่อนรักเพื่อนสนิท ตัวข้า... Beauty and the Beast (2017)
Monsieur LeFou.เมอซิเออร์เลอฟู Beauty and the Beast (2017)
Oh, LeFou, you're the best.เลอฟู เจ้าเยี่ยมที่สุด Beauty and the Beast (2017)
Thank you, LeFouดีจัง เลอฟู Beauty and the Beast (2017)
Picture it, LeFou.นึกภาพสิ เลอฟู Beauty and the Beast (2017)
- What is it, LeFou?- มีอะไร เลอฟู Beauty and the Beast (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟู[adj.] (fū) EN: spongy ; fluffy   FR: duveteux ; spongieux
ฟู[n.] (fūk) EN: mattress   FR: matelas [m]
ฟูลไทม์[adv.] (fūnthaim) EN: full-time ; full time   FR: à plein temps
ฟูลไทม์[n. exp.] (ngān fūnthaim) EN: full-time job   FR: travail à plein temps [m]
ฟูแล่ม[TM] (Fūlaem) EN: Fulham ; Fulham F.C. ; Fulham Football Club   FR: Fulham

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluffy[ADJ] ฟู (อาหาร)
leaven[VI] ขึ้นฟู (ขนมปัง), See also: ฟู
lush[ADJ] หรูหรา, See also: ฟู่ฟ่า, โอ่อ่า, Syn. luxurious
mattress[N] ที่นอน, See also: ฟูก, เบาะ, Syn. pallet, cushing
maudlin[ADJ] สะอึกสะอื้น, See also: ฟูมฟาย, ร้องไห้คร่ำครวญ, Syn. mawkish, teary, weepy, Ant. unsentimental
puffy[ADJ] ฟูฟ่อง, See also: ฟู
quilt[N] ฟูก, See also: ที่นอน, Syn. mattress, puff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
armful(อาร์ม'ฟูล) n., (pl. -fuls) ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณที่มาก (a large quantity)
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
ascend(อะเซนดฺ') vi.,vt. ขึ้น,ประสบความสำเร็จ,เฟื่องฟู, Syn. advance,rise
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
baking powdern. แป้งฟูหรือแป้งอบขนมปัง
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly

English-Thai: Nontri Dictionary
ascend(vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
deluxe(adj) หรูหรา,ฟู่ฟ่า,วิลิศมาหรา,ดีเป็นพิเศษ
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
fizzle(n) เสียงหวือ,เสียงฟู
fizzle(vi) ส่งเสียงหวือ,ทำเสียงฟู
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
hiss(n) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงโห่
hiss(vi) ทำเสียงฟู่,ร้องเสียงฟ่อ,โห่ร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ふんわり[ふんわり, funwari] (adj) ฟูฟ่อง อ่อนนุ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top