Search result for

ฟิน

(29 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟิน-, *ฟิน*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ฟิน (adj slang ) เป็นอารมณ์ที่เห็นอะไรที่มัน “สุดยอด” เป็นอารมณ์สุดขีดในตอนนั้น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฟิน (adj slang ) สุดยอด, ที่สุด, สมหวัง, บรรลุ, จบ, เข้าใจว่าแผลงมาจากคำว่า finale (ฟิ นา เล่) ซึ่งแปลว่าช่วงสุดท้ายของการแสดง ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟินแลนด์[N] Finland, Syn. ประเทศฟินแลนด์, Example: ฟินแลนด์ประกาศจะยกเลิกการจำกัดการนำเข้าสิ่งทอจากประเทศไทย, Count unit: ประเทศ, Thai definition: ชื่อประเทศในยุโรปเหนือ เมืองหลวงชื่อเฮลซิงกิ, Notes: (อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finasterideฟินาสเตอไรด์ [TU Subject Heading]
Phenazopyridineฟินาโซไพริดีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shit.ฟิน.. Babylon A.D. (2008)
Griffin.กริฟฟิน Game Ogre (2012)
Finch...ฟินซ์ All In (2013)
About the finale dress, loved it.ชุดฟินาเล่ตัวนั้นน่ะหรอ ฉันชอบมันมากเลยหละ New Haven Can Wait (2008)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
He's on morphine. - He's on morphine now.เขาใช้มอร์ฟินอยู่ เขาใช้มอร์ฟีนตอนนี้ The Itch (2008)
- I believe it to be a griffin.หม่อมฉันเชื่อว่ามันคือ "กริฟฟิน Lancelot (2008)
- A griffin?กริฟฟินLancelot (2008)
- It's a creature of magic.กริฟฟินเป็นสัตว์เวทย์มนต์ Lancelot (2008)
- The griffin was unharmed.เราไม่สามารถทำอันตรายแก่กริฟฟินได้ ฝ่าบาท Lancelot (2008)
Is it true that the griffin can only be killed by magic?มันเป็นเรื่องจริงไหม... ว่าการจะฆ่ากริฟฟินต้องใช้เวทย์มนต์เท่านั้น? Lancelot (2008)
"Kill the griffin, Merlin!"ฆ่ากริฟฟินซะ เมอร์ลิน! ผมจะนั่งผิงไฟอุ่นเท้าอยู่นี่แหละ Lancelot (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Finland[N] ฟินแลนด์, See also: ประเทศฟินแลนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
alkylation(แอลคิเล' ชัน) chem. การแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบด้วย alkyl group, การเติมพาราฟินลงใน olefin
apomorphine(แอพพะมอร์'ฟิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากมอร์ฟิน ใช้เป็นยาขับเสมหะและทำให้อาเจียน C17H17NO2 (emetic expectirant)
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
caffeine(คาฟิน) n. แอลคาลอยด์ขมชนิดหนึ่งที่ได้จากกาแฟหรือชา
coffin(คอฟ'ฟิน) n. โลงศพ
deafen(เดฟ'เฟิน) vt. ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวยด้วยเสียงอึกทึก.
definite(เดฟ'ฟินิท) adj. แน่นอน,แน่ชัด,ชัดเจน,ยืนยัน เด็ดขาด, See also: definiteness n., Syn. fixed
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ,การกำหนด,การจำกัดวง,ความคมหรือความชัดของภาพ
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive

English-Thai: Nontri Dictionary
paraffin(n) น้ำมันพาราฟิน,น้ำมันก๊าด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top