ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟันเขี้ยว

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟันเขี้ยว-, *ฟันเขี้ยว*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canine; canine tooth; cuspidฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine tooth; canine; cuspidฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cuspid; canine; canine toothฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, canine; canine; cuspidฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine tooth; tooth, cuspidฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ canine ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cuspid tooth; tooth, canineฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ canine ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, canine; tooth, cuspidฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ canine ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, cuspid; tooth, canineฟันเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ canine ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye toothฟันเขี้ยวบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, eyeฟันเขี้ยวบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cuspidฟันเขี้ยว [TU Subject Heading]
Cuspidฟันเขี้ยว,กรามที่2 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't seen bicuspids like these since....ฉันไม่ได้เห็นฟันเขี้ยวรูปร่างแบบนี้มาตั้งนานแล้ว Charlie and the Chocolate Factory (2005)
When the right dogtooth falls off.เมื่อตอนฟันเขี้ยวขวาหลุด Dogtooth (2009)
When the right dogtooth grows back.ตอนที่ฟันเขี้ยวขวางอกขึ้นมาใหม่ Dogtooth (2009)
The central incisors, and lateral incisors and Canines.จะต้องถูกถอนฟันตัดซี่กลางออกทั้งคู่ \ รวมถึงฟันตัดซี่ริม และฟันเขี้ยวออก The Human Centipede (First Sequence) (2009)
It goes from seal to seal's teeth.- นั่นคือกงล้อสีมนุษย์ เริ่มจาก Seal ไปจนถึง Seal's Teeth (ฟันเขี้ยวFootball, Feminism and You (2009)
I tested it-- a canine-- and look here-- he's missing his canine.ฉันตรวจดูมันคือ... ฟันเขี้ยว... และดูนั่นเขี้ยวเขาหายไป The Bones on the Blue Line (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuspid[N] เขี้ยว, See also: ฟันเขี้ยว, Syn. canine, canine tooth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top