ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟักไข่

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟักไข่-, *ฟักไข่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟักไข่[V] hatch, See also: brood, Syn. ฟัก, Example: แม่นกกำลังฟักไข่อยู่ในโพรงของต้นไม้โดยไม่รู้เลยว่ามีศัตรูคอยจ้องทำร้ายอยู่, Thai definition: กกไข่ให้เป็นตัว, ทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're really birds. We're being hatchedเราก็เปรียบเสมือนนกที่กำลังถูกฟักไข่ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Hatching these eggs is a big responsibility my brother Cody, he just doesn't understand that.ฟักไข่พวกนี้ เป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ น้องผม โคดี เขาไม่เข้าใจว่า Surf's Up (2007)
Takes a real man to sit on an egg.เป็นชายแกร่งที่คอยฟักไข่ Surf's Up (2007)
Are you saying that these people were used as some sort of human Incubator?คุณกำลังจะบอกว่า ร่างผู้คนเหล่านี้ ถูกใช้เสมือนเครื่องฟักไข่ เคลื่อนที่นั่นเหรอ? Snakehead (2009)
So I hatched the eggs, and it turns out the aphids are wingless.แล้วผมก็ได้ฟักไข่ และผลปรากฎว่าเป็น ตัวเพลี้ยอ่อนชนิดไม่มีปีก The Couple in the Cave (2010)
You've been used as an incubator.นายถูกใช้เป็นตัวฟักไข่ Confaegion (2013)
And the hatchlings will spread right across the world.และการฟักไข่จะขยายมันข้ามโลก Noah (2014)
With equipment on board, we incubate the first 10.เราฟักไข่สิบฟองแรก Interstellar (2014)
Happy hatchday!- สุขสันต์วันฟักไข่ The Angry Birds Movie (2016)
That's why our son's hatchday party is ruined!ทำให้ปาร์ตี้วันฟักไข่ลูกเราพังเละ The Angry Birds Movie (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักไข่[v. exp.] (fak khai) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood   FR: couver des oeufs

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cover[VT] ฟักไข่, See also: กกไข่
incubate[VT] ฟักไข่, See also: กกไข่, Syn. brood, hatch, breed, nurture
incubate[VI] ฟักไข่, See also: กกไข่, Syn. brood, hatch, breed, nurture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breed(บรีด) {bred,bred,breeding,breeds} v. ออกลูก,ทำให้เกิด,แพร่พันธุ์,เพาะ,ฟักไข่,เลี้ยง,อบรม,ทำให้ท้อง n. พันธุ์,ชนิด,กลุ่ม,พันธุ์ผสม, Syn. generate
brooder(บรู'เดอะ) n. เครื่อง (สัตว์) ฟักไข่,คนที่ครุ่นคิด
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
hatch(แฮทชฺ') vt.,vi. ฟักไข่,กกไข่,ฟักออกมา,ผลิต,วางแผน. n. ประตูเล็กบนดาดฟ้าเครื่องบินหรือพื้น,ประตูน้ำ,คอกปลา, See also: hatchability n. hatchable adj. hatcher, Syn. devise,concoct,plot
hatcheryn. สถานที่ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
incubator(อิน' คิวเบเทอะ) n. เครื่องอบ, เครื่องฟักไข่, เครื่องเพาะเชื้อ, คนเพาะเชื้อ, คนใช้เครื่องฟักไข่
sit(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้
sitter(ซิท'เทอะ) n. ผู้นั่ง,ผู้ดูแลเด็กทารกหรือเด็กเล็กในขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่,ตะโพก,ผู้ที่นั่งให้วาด,ไก่ที่นั่งฟักไข่,ไก่ที่ออกไข่,สัตว์ที่ล่าได้ง่าย
sitting(ซิท'ทิง) n. การนั่ง,การเข้านั่งที่,ช่วงระยะเวลาการนั่ง,ที่นั่ง,การนั่งฟักไข่,จำนวนไข่ทั้งหมดที่นั่งฟักไข่ในครั้งหนึ่ง ๆ ,การนั่งประชุม,การเปิดศาล adj. เกี่ยวกับการนั่ง,เกี่ยวกับที่นั่ง,ในระหว่างการนั่งฟักไข่, (สัตว์) ถูกยิงได้ง่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
hatchery(n) ที่ฟักไข่
incubate(vt) ฟักไข่,กกไข่,อบ,บ่ม
incubator(n) เครื่องฟักไข่,เครื่องอบทารก,เครื่องเพาะเชื้อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top