ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟัก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟัก-, *ฟัก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟัก(v) hatch, See also: brood, Syn. ฟักไข่, Example: แม่กาช่วยฟักไข่และเลี้ยงลูกอ่อนของนกกาเหว่าที่แอบมาวางไข่ไว้, Thai Definition: กกไข่ให้เป็นตัว, ทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว
ฟัก(n) gourd, See also: squash, Syn. แฟง, ฟักเขียว, Example: แม่สั่งให้ซื้อฟักมาทำแกงจืด 2 ลูก, Count Unit: ลูก, ต้น, Thai Definition: ไม้เถาชนิด Benincasa hispida Cogn. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลใหญ่รูปกลมหรือรี เมื่อแก่ผิวแข็งมีคราบขาว กินได้ เมล็ดใช้ทำยา มีหลายพันธุ์ ต่างกันที่ลักษณะของผล
ฟักตัว(v) incubate, See also: brew, ferment, Syn. ก่อตัว, Example: แมลงครั่งจะฟักตัวภายใน 20 นาทีหลังจากการวางไข่, Thai Definition: ก่อให้เกิดให้เป็นขึ้นอย่างแพร่หลาย
ฟักทอง(n) pumpkin, Syn. ฟักเหลือง, Example: ถ้าคิดจะปลูกฟักทองต้องใช้ดินร่วนเบาและไม่มีน้ำขัง, Count Unit: ลูก, ใบ, ผล, Thai Definition: ไม้เถาชนิด Cucurbita moschata Decne. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลแป้นเป็นพูโดยรอบ เนื้อในสีเหลือง กินได้ เมล็ดใช้ทำยาได้
ฟักฟูม(v) bring up, See also: take care, raise, Syn. ฟูมฟัก, Example: เธอจึงรู้สึกเบาใจลงบ้างที่ยังมีคนคอยฟักฟูมลูกแทนยามเมื่อออกไปทำงาน, Thai Definition: เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคองเลี้ยงดู
ฟักไข่(v) hatch, See also: brood, Syn. ฟัก, Example: แม่นกกำลังฟักไข่อยู่ในโพรงของต้นไม้โดยไม่รู้เลยว่ามีศัตรูคอยจ้องทำร้ายอยู่, Thai Definition: กกไข่ให้เป็นตัว, ทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว
ฟักฟุ้น(adj) soft, See also: smooth, delicate, Syn. อ่อน, นุ่ม, อ่อนนิ่ม, Thai Definition: ที่นุ่มนิ่มไม่แข็งกระด้าง
ฟักเหลือง(n) pumpkin, Syn. ฟักทอง, Example: แกงเลียงต้องใช้ฟักเหลืองที่กำลังสุกพอดี ซึ่งจะเหนียวมันอร่อยมาก, Count Unit: ลูก, ใบ, Thai Definition: ไม้เถาชนิด Cucurbita moschata Decne. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลแป้นเป็นพูโดยรอบ เนื้อในสีเหลือง กินได้ เมล็ดใช้ทำยาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟักน. ชื่อไม้เถาชนิด <i> Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลใหญ่รูปกลมหรือรี เมื่อแก่ผิวแข็งมีคราบขาว กินได้ เมล็ดใช้ทำยา มีหลายพันธุ์ ต่างกันที่ลักษณะของผล, พันธุ์ผลเล็ก ผิวบางมีขน เรียก แฟง, พันธุ์ที่ผลมีรสขม ใช้ทำยาได้ เรียก ฟักขม.
ฟักก. กกไข่ให้เป็นตัว, ทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว.
ฟักข้าวน. ชื่อไม้เถาชนิด <i> Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng. ในวงศ์ Cucurbitaceae ดอกสีนวล ผลมีหนามสั้น ๆ กินได้และใช้ทำยาได้.
ฟักตัวก. ก่อให้เกิดให้เป็นขึ้นอย่างแพร่หลาย.
ฟักทอง, ฟักเหลืองน. ชื่อไม้เถาชนิด <i> Cucurbita moschata</i> Duchesne ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลแป้นเป็นพูโดยรอบ เนื้อในสีเหลือง กินได้ เมล็ดใช้ทำยาได้.
ฟักฟุ้นว. อ่อน, นุ่ม.
ฟักฟูมก. ทะนุถนอม, ประคับประคอง, ฟูมฟัก ก็ว่า.
กุมภัณฑ-, กุมภัณฑ์ฟักเขียว เช่น ป่าเอลาลุอลาพุกุมภัณฑอคร้าวอนันต์ (สมุทรโฆษ).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Squashesฟัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cluck you!ฟักไก่! The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Fuck.ฟัก Lone Survivor (2013)
I'll tell you my plan.ฉันฟักไว้ในห้องน้ำ How I Won the War (1967)
I hatched it in the lavatory. My plans are always hatched in lavatories.แผนของฉันจะฟักออกมาเสมอ ในห้องน้ำ How I Won the War (1967)
Okay, Booby. Down the hatch.โอเค บูบี ลงฟัก Yellow Submarine (1968)
Down the hatch. A quite curious phrase.ลงฟัก วลีที่อยากรู้อยากเห็นค่อนข้าง Yellow Submarine (1968)
- That's the hatch, friend. - Indeed.นั่นคือฟักเพื่อน จริง Yellow Submarine (1968)
I found the hatch.ฉันพบว่าฟัก 2010: The Year We Make Contact (1984)
A pumpkin, if you please. My name's Jack.ฟักทองตะหาก กรุณาเรียกผมว่าแจ็คเถอะ Return to Oz (1985)
Jack Pumpkinhead.แจ็ค หัวฟักทอง Return to Oz (1985)
Little girls, pumpkinheads make chicken fly the coop.สาวน้อย หัวฟักทอง แล้วเอาไก่ไปขังในเล้า Return to Oz (1985)
- Pumpkinhead.- เจ้าหัวฟักทอง Return to Oz (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัก[fak] (n) EN: gourd ; squash  FR: gourde [ f ] ; cucurbitacée [ f ]
ฟัก[fak] (v) EN: incubate  FR: couver ; incuber
ฟักข้าว[fak khāo] (n, exp) EN: Spring Bitter Cucumber
ฟักทอง[fakthøng] (n) EN: pumpkin ; winter squash  FR: potiron [ m ] ; citrouille [ f ]
ฟักทองญี่ปุ่น[fakthøng Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Pumpkin
ฟักหอม[fak høm] (n, exp) EN: White Gourd
ฟักเขียว[fak khīo] (n, exp) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin  FR: courge blanche beurre [ f ]
ฟักแม้ว[fak Maeo] (n, exp) EN: Chayote
ฟักไข่[fak khai] (v, exp) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood  FR: couver des oeufs

English-Thai: Longdo Dictionary
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brood(vt) กก, See also: ฟัก, กกไข่, ฟักไข่
cover(vt) ฟักไข่, See also: กกไข่
hatch out(phrv) ฟักตัวออกมาจากไข่, See also: ฟักตัว
goulash(n) สตูเนื้อวัว, See also: ฟักตุ๋นเนื้อวัว, Syn. ragout
gourd(n) บวบ, See also: ฟัก, แฟง, น้ำเต้า, Syn. squash
incubate(vt) ฟักไข่, See also: กกไข่, Syn. brood, hatch, breed, nurture
incubate(vi) ฟักไข่, See also: กกไข่, Syn. brood, hatch, breed, nurture
pumpkin(n) ฟักทอง, Syn. gourd

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breed(บรีด) { bred, bred, breeding, breeds } v. ออกลูก, ทำให้เกิด, แพร่พันธุ์, เพาะ, ฟักไข่, เลี้ยง, อบรม, ทำให้ท้อง n. พันธุ์, ชนิด, กลุ่ม, พันธุ์ผสม, Syn. generate
brooder(บรู'เดอะ) n. เครื่อง (สัตว์) ฟักไข่, คนที่ครุ่นคิด
cucurbit(คิวเคอ'บิท) n. พืชประเภทน้ำเต้า ฟักทอง แตงกวา แตงร้าน แตงโม
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย, ลูกกรงหน้าต่าง, โครงครอบ, เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
hatch(แฮทชฺ') vt., vi. ฟักไข่, กกไข่, ฟักออกมา, ผลิต, วางแผน. n. ประตูเล็กบนดาดฟ้าเครื่องบินหรือพื้น, ประตูน้ำ, คอกปลา, See also: hatchability n. hatchable adj. hatcher, Syn. devise, concoct, plot
hatcheryn. สถานที่ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
incubation(อินคิวเบ' เชิน) n. การฟักตัว, การกกไข่, การเพาะให้เป็นตัว, การเกิดเป็นตัว
incubator(อิน' คิวเบเทอะ) n. เครื่องอบ, เครื่องฟักไข่, เครื่องเพาะเชื้อ, คนเพาะเชื้อ, คนใช้เครื่องฟักไข่
pumpkin(พัมพฺ'คิน) n. ฟักทอง, พืชฟักทอง
sit(ซิท) { sat, sat, sitting, sits } vi. นั่ง, เข้านั่ง, ตั้งอยู่, พักผ่อนบน, นั่งบน, นั่งเกาะ, นั่งฟักไข่, เป็นผู้แทน, ประจำตำแหน่ง, เข้าร่วมสอบ, เข้าประชุม, ดูแลเด็กทารก, เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง, นั่งลง, นั่งคร่อม, จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก, ไม่สามารถเข้าร่วมได้

English-Thai: Nontri Dictionary
hatch(vt) ฟัก(ไข่), กก(ไข่), บ่ม(ผลไม้)
hatchery(n) ที่ฟักไข่
incubate(vt) ฟักไข่, กกไข่, อบ, บ่ม
incubation(n) การฟัก, ระยะฟักตัว, การกกไข่, การบ่ม
incubator(n) เครื่องฟักไข่, เครื่องอบทารก, เครื่องเพาะเชื้อ
needle(n) เข็มเย็บผ้า, เข็มฉีดยา, เข็มฟัก, เข็มทิศ, เข็มตาชั่ง
pumpkin(n) ฟักทอง
squash(n) น้ำผลไม้คั้น, ฟักทอง, ความแออัดยัดเยียด, กีฬาชนิดหนึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
南瓜[かぼちゃ, kabocha] (n) ฟักทอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
冬瓜[とうがん, tougan] ฟักเขียว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mirliton(n) ฟักแม้ว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top